Bài giảng và bài tập hóa học vô cơ tuyển chọn

Chia sẻ: Hoàng Bích Ngọc | Ngày: | 11 bài giảng

0
3.552
lượt xem
699
download
Xem 11 bài giảng khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài giảng và bài tập  hóa học vô cơ tuyển chọn

Mô tả BST Bài giảng Tiếng Việt 1 Vần ĂT ÂT

Hóa vô cơ là một ngành hóa học nghiên cứu các thuộc tính của các nguyên tố và hợp chất của chúng cũng như các phản ứng hóa học của các chất nằm ngoài các chu trình chuyển hoá cửa các hợp chất sinh học, hợp chất vô cơ. Phản ứng không thay đổi số oxi hoá (Phản ứng trung hòa là phản ứng xảy ra giữa axit và bazơ. thí dụ: NaOH + HCl = NaCl + H2O
Phản ứng thuỷ phân là phản ứng của các chất có liên kết phân cực khi hòa tan trong nước có thể kết hợp với phần phân cực dương Hδ+ và/hay phần phân cực âm OHδ-của nước, làm phân ly nước
thí dụ: Zn2+ + H2O → [ZnOH]+ + Hδ+), Phản ứng có thay đổi số oxi hoá (Phản ứng hóa hợp là phản ứng trong đó hai đơn chất hoá hợp với nhau tạo một hợp chất duy nhất. thí dụ: 2 H2 + O2=2H2O)

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Đồng bộ tài khoản