Bài tập Gucozơ và Fructozo

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 2 tài liệu

0
79
lượt xem
0
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập Gucozơ và Fructozo

Mô tả BST Bài tập Gucozơ và Fructozo

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập Gucozơ và Fructozo nhằm hỗ trợ tối đa cho việc dạy và học môn Hóa học trở nên hiệu quả hơn. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập Gucozơ và Fructozo

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung trong bộ sưu tập Bài tập Gucozơ và Fructozo dưới đây:

Câu 1: Phản ứng nào chứng tỏ glucozơ có dạng mạch vòng :
A. Phản ứng với CH3OH/HCl B. Phản ứng tráng Ag
C. Phản ứng với Cu(OH)2 D. Phản ứng este hoá với (CH3CO)2O
Câu 2: Fructozơ không cho phản ứng nào sau đây :
A. dung dịch AgNO3/NH3 B. Cu(OH)2
C. (CH3CO)2O D. dung dịch Br¬2
Câu 3: phát biểu nào sau đây ko đúng?
A. Glucozo và Fructozo là đồng phân cấu tạo của nhau.
B. có thể phân biệt Glucozo và Fructozo bằng phản ứng tráng bạc
C. trong dung dịch, glucozo tồn tại ở dạng mạch vòng ưu tiên hơn dạng mạch hở.
D. Metyl α-glicozit không thể chuyển sang dạng mạch hở.
Câu 4 : Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. dung dịch glucozo tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi đun nóng cho kết tủa Cu2O
B. dung dịch AgNO3/NH3 oxi hóa glucozo thành amoni gluconat và tạo ra bạc kim loại.
C. dẫn khí hidro vào dung dịch glucozo đun nóng có Ni làm chất xúc tác, sinh ra sobitol.
D. dung dịch glucozo phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm ở nhiệt độ cao tạo ra phức đồng glucozo
Câu 5: cho các dung dịch: glucozo, glixerol, axit axetic, etanol. Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt các dung dịch đó.
A. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm B. [Ag(NH3)2]OH
C. Na kim loại D. nước Brom
Câu 6: cho sơ đồ chuyển hóa sau: tinh bột →X→Y→ axit axetic. X, Y lần lượt là:
A. ancol etylic, andehit axetic B. glucozo, andehit axetic C. glucozo, etyl axetat D. glucozo, ancol etylic
Câu 7: Từ xenlulozo qua ít nhất mấy phản ứng để có thể điều chế được cao su buna?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 8: phản ứng hóa học nào sau đây có thể chứng minh được đặc điểm cấu tạo mạch hở của glucozo?
A. tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng. B. điều chế este có 5 gốc axit
C. phản ứng tráng bạc D. cả 3 phản ứng trên.
Câu 9: Để xác định glucozo có 5 nhóm –OH người ta thường tiến hành:
A. cho glucozo tác dụng với Na dư, từ số mol H2 xác định số nhóm -OH
B. Tiến hành phản ứng este hóa, xác định số nhóm chức este trong sản phẩm
C. cho glucozo phản ứng tạo phức với Cu(OH)2.
D. khử hoàn toàn glucozo thành n-hexan.
Câu 10:Đun nóng dung dịch chứa 27gam glucozo với dung dịch AgNO3/NH3 thì khối lượng Ag thu được tối đa là:
A. 21,6g B. 10,8g C. 32,4g D. 16,2g

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tập Bài tập Gucozơ và Fructozo. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo.
Đồng bộ tài khoản