Bài tập 1, 2, 3, 4 về Cấu trúc di truyền của quần thể trang 70 SGK Sinh 12

Chia sẻ: An | Ngày: | 1 tài liệu

0
85
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập 1, 2, 3, 4 về Cấu trúc di truyền của quần thể trang 70 SGK Sinh 12

Mô tả BST Bài tập 1, 2, 3, 4 về Cấu trúc di truyền của quần thể trang 70 SGK Sinh 12

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập 1, 2, 3, 4 về Cấu trúc di truyền của quần thể trang 70 SGK Sinh 12 trên eLib.vn. Đây là bộ sưu tập được chúng tôi chọn lọc và tổng hợp nhằm giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh tiện theo dõi. Hi vọng rằng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quý thầy cô giáo và các em học sinh trong việc nâng cao hiệu quả dạy và học môn Sinh học.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập 1, 2, 3, 4 về Cấu trúc di truyền của quần thể trang 70 SGK Sinh 12

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Bài tập 1, 2, 3, 4 về Cấu trúc di truyền của quần thể trang 70 SGK Sinh 12 được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

Bài 1. Quần thể là gì? Các quần thể cùng loài thường khác biệt nhau về những đặc điểm di truyền nào?
Trả lời:
Quần thể là một tập hợp cá thể cùng loài, chung sống trong một khoảng không gian xác định, ở một thời điểm xác định.
- Quần thể không phải là một tập hợp cá thể ngẫu nhiên, nhất thời. Mỗi quần thể là một cộng đồng có một lịch sử phát triển chung, có thành phần kiểu gen đặc trưng và tương đối ổn định, về mặt di truyền học, người ta phân biệt quần thể tự phối và quần thể giao phối.
+ Mỗi quần thể có một vốn gen đặc trưng, vốn gen là tập hợp tất cả các alen của mọi lôcut có trong quần thể ở một thời điểm xác định. Các đặc điểm của vốn gen thể hiện qua các thông số là tần số alen và tần số kiểu gen của quần thế.
+ Mỗi quần thể còn được đặc trưng bởi tần số tương đối của các alen. các kiểu gen, các kiểu hình.
Bài 2. Tần số alen và tần số của các kiểu gen của quần thể cây tự thụ phấn và quần thể động vật giao phối cận huyết sẽ thay đổi như thế nào qua các thế hệ?
Trả lời:
Tần số tương đối của gen (tần số alen) được tính bằng tỉ lệ giữa số alen được xét đến trên tổng số alen thuộc một lôcut trong quần thể, hay bằng tỉ lệ phần trăm số giao tử mang alen đó trong quần thể.
Tần số tương đối của một kiểu gen được xác định bằng tỉ số cá thể có kiểu gen đó trên tổng số cá thể trong quần thể.
Bài 3.Tại sao các nhà chọn giống thường gặp rất nhiều trở ngại trong việc duy trì các dòng thuần chủng?
Trả lời : Các nhà chọn giống thường gặp rất nhiều trở ngại trong việc duy trì các dòng thuần chủng vì khi duy trì giống thuần nhiều gen lặn có hại có điều kiện ở vào trạng thái đồng hợp tử biểu hiện ra kiểu hình làm cho các cá thể sinh vật bị giảm sức sống, giảm khả năng sinh sản thậm chí chết
Bài 4. Hãy chọn phương án trả lời đúng.
Một quần thể khởi đầu có tần số kiểu gen dị hợp tử Aa là 0.40. Sau 2 thế hệ tự thụ phấn thì tần số kiểu gen dị hợp tử trong quần thể sẽ là bao nhiêu? Chọn đáp án đúng trong các phương án nêu dưới đây.
A. 0,10 B. 0,20 C. 0,30 D. 0,40
Trả lời: B
 

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Bài tập 1, 2, 3, 4 về Cấu trúc di truyền của quần thể trang 70 SGK Sinh 12!
Đồng bộ tài khoản