Bài tập 1, 2, 3 về Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen trang 45 SGK Sinh 12

Chia sẻ: An | Ngày: | 1 tài liệu

0
254
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập 1, 2, 3 về Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen trang 45 SGK Sinh 12

Mô tả BST Bài tập 1, 2, 3 về Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen trang 45 SGK Sinh 12

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập 1, 2, 3 về Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen trang 45 SGK Sinh 12 nhằm hỗ trợ tối đa cho việc dạy và học môn Sinh học trở nên hiệu quả hơn. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập 1, 2, 3 về Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen trang 45 SGK Sinh 12

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung trong bộ sưu tập Bài tập 1, 2, 3 về Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen trang 45 SGK Sinh 12 dưới đây:

Bài 1. Hãy giải thích các mối quan hệ giữa gen và tính trạng sau đây và cho biết kiểu quan hệ nào là chính xác hơn:
- Một gen quy định một tính trạng.
- Một gen quy định một enzim/prôtêin.
- Một gen quy định một chuỗi pôlipeptit.
Trả lời:
Một gen quy định một chuỗi pôlipeptit chính xác hơn vì một prôtêin có thể gồm nhiểu chuỗi pôlipeptit khác nhau cùng quy định. Một tính trạng lại có thể được quy định bởi nhiều loại prôtêin khác nhau.

Bài 2. Trong một thí nghiệm, người ta cho cây hoa đỏ lai với cây hoa trắng và thu được F1, cho toàn hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ phấn, người ta thu được các cây F2 với tỉ lệ phân li kiểu hình là: 245 cây hoa trắng và 315 cây hoa đỏ. Hãy giải thích kết quả lai và viết sơ đồ lai từ thế hệ P tới F1 và F2.
Trả lời:
Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F là xấp xỉ 9: 7 vì thế đây là kiểu tương tác bổ sung.
Hiện tượng tương tác gen là phổ biến còn hiện tượng một gen quy định một tính trạng đúng như quy luật Menđen là khá hiếm gặp.

Bài 3. Hai alen thuộc cùng một gen có thể tương tác với nhau hay không? Giải thích.
Trả lời:
Các alen thuộc cùng 1 gen có thể tương tác với nhau theo kiểu trội -lặn hoàn toàn, trội – lặn không hoàn toàn hoặc đồng trội (khi hai alen cùa cùng một gen đểu biểu hiện ra kiểu hình, ví dụ kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB ở người. 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tập Bài tập 1, 2, 3 về Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen trang 45 SGK Sinh 12. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo.
Đồng bộ tài khoản