Bài tập 1, 2 SGK trang 36 Sinh học 9

Chia sẻ: Dinh Vi Vi | Ngày: | 1 tài liệu

0
179
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập 1, 2 SGK trang 36 Sinh học 9

Mô tả BST Bài tập 1, 2 SGK trang 36 Sinh học 9

Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo BST Bài tập 1, 2 SGK trang 36 Sinh học 9. Gồm các tài liệu được sưu tầm và tuyển chọn từ quý thầy cô giáo đang giảng dạy tại các trường uy tín trong cả nước. Chúng tôi tin rằng những tài liệu trong BST này sẽ giúp các bạn ngày càng tiến bộ hơn trong việc học môn Sinh học lớp 9.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập 1, 2 SGK trang 36 Sinh học 9

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Bài tập 1, 2 SGK trang 36 Sinh học 9 dưới đây:

1. Trình bày quá trình phát sinh giao tử ở động vật.
- Quá trình phát sinh giao tử ở cây có hoa so với động vật: Các tế bào mầm nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo nhiều tinh nguyên bào. Sự tạo
tinh bắt đầu khi tinh nguyên bào phát triển thành tinh bào bậc 1. Tế bào này giảm phân, lần phân bào thứ nhâ't tạo ra hai tinh bào bậc 2, lần phân bào thứ hai tạo ra bốn tinh tử.Các tinh tử phát triển thành các tinh trùng. Trong quá trình phát sinh giao tử cái, các tế bào mầm cũng nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra nhiều noãn nguyên bào. Noãn nguyên bào phát triển thành noãn nguyên bào bậc 1. Tế bào này giám phân, lần phân bào thứ nhất tạo ra một tế bào có kích thước nhỏ gọi là thể cực thứ nhất và một tế bào có kích thước lớn gọi là noãn bào bậc 2, lần phân bào thứ hai cũng tạo ra một tê bào có kích thước nhỏ gọi là thể cực thứ hai và một tế bào khá lớn gọi là trứng. Sau này chỉ có trứng trực tiếp thụ tinh với tinh trùng.
- Những điểm khác nhau cơ bản trong sự hình thành giao tử ờ cây có hoa so với ỏ  động vật: quá trình phát sinh giao tử ở thực vật diễn ra phức tạp hơn ở động vật, đặc biệt là ở thực vật có hoa:
+ Trong quá trình phát sinh giao tử đực (hình 11.a): Mỗi tế bào mẹ của tiểu bào từ giảm phân cno bốn tiểu bào tử đơn bội sẽ hình thành bôn hạt phấn. Trong hạt phấn, một nhân đơn bội phân chia cho một nhân ông phấn và một nhân sinh sản. Tiếp theo, nhân sinh sản lại phân chia tạo thành hai giao tử đực.
+ Trong sự hình thành giao tử cái (hỉnh 11.2b): Tế bào mẹ của đại bào từ giảm phán cho bốn đại bào tử. nhưng chỉ có một sống sót rồi lớn lên và nhân cùa nó nguyên phán liên tiếp ba lần tạo ra 8 nhân đơn bội trong một cấu tạo được gọi là túi phôi. Trứng là một trong ba tế bào ở phía cuối lỗ noãn cùa túi phôi.
2. Giải thích vi sao bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính lại được duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể.
Do sự phối hợp các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh đã duy trì bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ.

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Bài tập 1, 2 SGK trang 36 Sinh học 9 để xem.
Đồng bộ tài khoản