Bài tập 3, 4, 5 về Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể trang 26 SGK Sinh 12

Chia sẻ: An | Ngày: | 1 tài liệu

0
116
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập 3, 4, 5 về Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể trang 26 SGK Sinh 12

Mô tả BST Bài tập 3, 4, 5 về Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể trang 26 SGK Sinh 12

Đến với bộ sưu tập Bài tập 3, 4, 5 về Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể trang 26 SGK Sinh 12, quý thầy cô và các em học sinh sẽ có thêm nhiều tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập 3, 4, 5 về Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể trang 26 SGK Sinh 12

Đây là một đoạn trích hay trong BST Bài tập 3, 4, 5 về Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể trang 26 SGK Sinh 12. Mời quý thầy cô tham khảo:

Bài 3. Đột biến cấu trúc NST là gì? Có những dạng nào? Nêu ý nghĩa.
Trả lời:
- Đột biến mất đoạn là sự mất từng đoạn NST. Có thể mất đoạn đầu hay mất đoạn giữa của NST. Mất đoạn làm giảm số lượng gen trên NST.
- Đột biến lập đoạn là một đoạn NST có thể lặp lại một hay nhiều lần làm tăng số lượng gen trên NST.
- Đột biến đảo đoạn là một đoạn NST đứt ra rồi đảo ngược 180″ và nối lại với nhau. Đảo đoạn có thể chứa tâm động và không chứa tâm động.
- Đột biến chuyển đoạn là sự trao đổi đoạn giữa các NST không tương đồng. Trong đột biến chuyển đoạn, một số gen của nhóm liên kết này chuyển sang nhóm liên kết khác. Chuyển đoạn có thể tương hỗ, nghĩa là một đoạn của NST này chuyển sang một NST khác và ngược lại. Chuyển đoạn không tương hỗ là trường hợp một đoạn của NST hoặc cả một NST này sát nhập vào NST khác. Chuyển đoạn không tương hỗ xảy ra ở tế bào sinh dục khi giảm phân sẽ cho các giao tử khác với bình thường.
Bài 4. Tại sao phần lớn các loại đột biến cấu trúc NST là có hại, thậm chí gây chết cho các thể đột biến?
Trả lời:

- Đột biến cấu trúc NST làm rối loạn sự liên kết của các cặp NST tươg đồng trong giảm phân, làm thay đổi tổ hợp các gen trong giao tử, dẫn đến biến đổi kiểu gen và kiểu hình. Nhiều đột biến có hại cho cơ thể nhất là ở thể đồng hợp tử.
- Lặp đoạn trong đột biến cấu trúc NST có ý nghĩa đối với tiến hoá của bộ gen vì nó tạo ra đoạn vật chất di truyền bổ sung, chức năng của chúng có thể thay đổi (do đột biến và chọn lọc tự nhiên)
- Đột biến mất đoạn NST có thể dẫn đến mất các tính trạng tương ứng và được sử dụng để xác định vị trí cùa gen trên NST. Ví dụ, sử dụng sự mất đoạn là một trong những phương pháp lập bản đồ gen ở người.
- Hiện tượng tổ hợp gen, chuyển gen, chuyển đoạn NST có thể ứng dụng trong chọn và tạo giống.
Bài 5. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất.
Hiện tượng đột biến cấu trúc NST do
A. Đứt gãy NST.
B. Đứt gãy NST hoặc đứt gãy rồi tái kết hợp khác thường.
C. Trao đổi chéo không đều.
D. Cả B và C.
Trả lời:

Thư viện eLib mong rằng BST Bài tập 3, 4, 5 về Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể trang 26 SGK Sinh 12 sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản