Bài tập Access môn Tin học 12

Chia sẻ: đinh Thị Tường Vi Vi | Ngày: | 3 tài liệu

0
93
lượt xem
10
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập Access môn Tin học 12

Mô tả BST Bài tập Access môn Tin học 12

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập Access môn Tin học 12 nhằm hỗ trợ cho việc dạy và học môn Tin học lớp 12 ở trường phổ thông trở nên chất lượng và hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này gồm các tài liệu hay và chất lượng hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh và quý thầy cô giáo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập Access môn Tin học 12

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Bài tập Access môn Tin học 12 được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

Cần phải xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý một hệ thống bán trang thiết bị máy vi tính với các thông tin sau:
Mỗi một hoá đơn có duy nhất một số hoá đơn, thông tin về hoá đơn gồm có mã khách hàng, mã số nhân viên thực hiện hoá đơn này, mã sản phẩm, ngày xuất nhập hàng, loại vật tư (nhập hoặc xuất), số lượng, đơn giá, hình thức thanh toán.
Mỗi một khách hàng có mã khách hàng, tên, điạ chỉ và số điện thoại. Trong đó mã khách hàng của mỗi khách hàng là duy nhất.
Mỗi một sản phẩm có duy nhất một mã sản phẩm. Ngoài ra còn có các thông tin về tên sản phẩm, đơn giá và đơn vị tính.
Bảng chấm công cho mỗi nhân viên gồm có mã nhân viên, ngày công, ngày phép và ngoài giờ.
Hồ sơ nhân viên gồm có các thông tin về mã nhân viên, họ lót, tên, tình trạng hôn nhân (đã lập gia đình hay chưa, trình độ văn hoá, phái, lương căn bản, ngày sinh, ngày vào làm việc, số con và hình ảnh lưu giữ).
Dựa vào thông tin trên, tập tin cơ sở dữ liệu QLBHANG.MDB đã hình thành các bảng như sau:
HOADON(SoHD, MaKh, MaSp, MaNV, Ngay, LoaiVT, SoLuong, DonGia, HTTT).
KHACHHANG(MaKH, TenKH, DiaChi, Phone)
SANPHAM(MaSP, TenSP, DonGia, Dvt)
CHAMCONG(MaNV, NgayCong, NgayPhep, NgoaiGio)
HSNV(MaNV, HoLot, Ten,CoGD, TDVH, Phai, LCB, NgaySinh, NgayNV, SoCon,Hinh)
Các field được gạch dưới là khoá của table tương ứng. Mối liên kết và dữ liệu của các bảng có thể xem trong tập tin C:\QLBHANG.MDB
Dựa vào cơ sở dữ liệu đã cho, thực hiện các yêu cầu sau:
1. Xây dựng truy vấn qryBHang1 cho biết mã số, tên, số lượng và hình thức thanh toán của các sản phẩm (Tm: tiền mặt, Tp: tín phiếu, No: Nợ) đã được xuất trong năm 2002.
2. Xây dựng truy vấn qryBHang2 cho biết thông tin về các nhân viên nam (phai = yes) lớn hơn 30 tuổi và làm việc hơn 20 ngày công/tháng gồm: mã nhân viên, họ tên (nối họ và tên), tình trạng hôn nhân (CóGĐ hoặc ChưaCóGĐ), trình độ văn hoá, số con, ngày công, ngày phép và ngoài giờ.

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Bài tập Access môn Tin học 12!
Đồng bộ tài khoản