Bài tập Amin - Hoá học 12

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 4 tài liệu

0
253
lượt xem
13
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập Amin - Hoá học 12

Mô tả BST Bài tập Amin - Hoá học 12

Nếu như bạn đang tìm tư liệu hay về Bài tập Amin - Hoá học 12, thì đây chính là BST mà bạn cần. Qua nhiều công đoạn biên tập, chúng tôi đã sắp xếp và tạo thành BST dành cho các bạn tham khảo. Chúc các bạn có những trải nghiệm hay khi tham khảo bộ sưu tập này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập Amin - Hoá học 12

Bộ sưu tập Bài tập Amin - Hoá học 12 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Câu 1: Số đồng phân amin có công thức phân tử C4H11N là
A. 5. B. 7. C. 6. D. 8.
Câu 2: Hợp chất hữu cơ X mạch hở chứa các nguyên tố C,H,N trong đó có 23,72% khối lượng N. X tác dụng với HCl theo tỉ lệ mol 1:1. Câu trả lời nào sau đây là không đúng
A. X là hợp chất amin
B. Cấu tạo của X là amin no, đơn chức
C. Nếu công thức của X là CxHyNz thì có mối liên hệ là 2x - y = 45.
D. Nếu công thức của X là CxHyNz thì z = 1.
Câu 3: Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C3H9N là
A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam một amin no đơn chức phải dùng hết 10,08lit khí oxi(đkc). Công thức của amin đó là
A. C2H5NH2 B. C3H7NH2 C. CH3NH2 D.C4H9NH2.
Câu 5: Phản ứng nào sau đây không thể hiện tính bazơ của amin
A. CH3NH2 + H2O --> CH3N + H2O
B. C6H5NH2 + HCl --> C6H5NH3Cl
C. Fe3+ + 3CH3NH2 + 3H2O --> Fe(OH)3 + 3CH3N
D. CH3NH2 + HNO2 --> CH3OH + N2 + H2O
Câu 6: Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là
A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.
Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn một amin chưa no có một liên kết đôi C=C trong phân tử thì thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol . Công thức phân tử của amin là công thức nào
A. C3H6N B. C4H8N C. C4H9N D. C3H7N
Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng
A. Amin được cấu thành bằng cách thay thế H của amoniac bằng một hay nhiều gốc hidrocacbon.
B. Bậc của amin là bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nhóm amin.
C. Tùy thuộc vào cấu trúc của gốc hidrocacbon, có thể phân biệt amin no, chưa no và thơm.
D. Amin có từ hai nguyên tử Cacbon trong phân tử bắt đầu xuất hiện hiện tượng đồng phân.
Câu 9: Có bao nhiêu amin chứa vòng benzen có cùng công thức phân tử C7H9N ?
A. 3 amin. B. 5 amin. C. 6 amin. D. 7 amin.
Câu 10: Dung dịch etylamin tác dụng được với dung dịch nước của chất nào sau đây?
A. NaOH B. NH3
B. C. NaCl D. FeCl3 và H2SO4

Thư viện eLib mong BST Bài tập Amin - Hoá học 12 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản