Bài tập Ancol - Hóa học 11

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 3 tài liệu

0
258
lượt xem
14
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập Ancol - Hóa học 11

Mô tả BST Bài tập Ancol - Hóa học 11

Đến với bộ sưu tập Bài tập Ancol - Hóa học 11, quý thầy cô giáo sẽ có thêm tư liệu để dạy học, các em học sinh có thêm nhiều bài tập Hóa học lớp 11 ôn tập hoặc mở rộng kiến thức của mình. Bộ sưu tập gồm các bài tập Hóa học lớp 11 hay, chất lượng về kiến thức Ancol sẽ giúp các em học sinh nắm được các kiến thức cần thiết trong chương trình học. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập Ancol - Hóa học 11

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Bài tập Ancol - Hóa học 11:

Bài 1: Cho 3,7 gam một rượu đơn chức tác dụng với Na dư thu được 700 cm3 H2 (đo ở 27,30C và 0,88 atm). Xác định công thức tông quát và công thức câu tạo của rượu đó (C4H9OH)
Bài 2: Cho m gam rượu đơn chức X tác dụng với Na dư thì thu được 1,12 lít H2 .Nếu đốt cháy lượng rượu trên thì cần vừa đủ 10,08 lít CO2 và tạo thành 6,72 lít CO2 các khí đều đo ở đktc 
a. Tính m (6 gam)
b. Tìm công thức phân tử và công thức cấu tạo của X (C3H8O và có 2 rượu có công thức này )
Bài 3: Một hợp chất hữu cơ A chỉ chứa (C,H,O) .Khi hóa hơi 0,31gam A thì thu được thể tích bằng thể tích của 0,16 gam O2 trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất . Mặt khác cũng 0,31 gam A tác dụng với Na dư thì thu được 112 ml H2 (đktc) .Tìm công thức phân tử của A (C2H6O2)
Bài 4: Khi đốt cháy hoàn toàn 6,44 gam một rượ A thì thu được 9,24 gam CO2 . Mặt khác khi cho 0,1 mol A tác dụng hoàn toàn với Na thi thu được 3,36 lít khí (đktc) .
Tìm công thức phân tử và gọi tên A (C3H5(OH)3) 
Bài 5: X là rượu no, Khi dốt cháy hoàn toàn 1 mol X cần 3,5 mol O2 .Mặt khác 1 mol X tác dụng hoàn toàn với Na thu được 1,5 mol O2 .Tìm công thức phân tử của X (C3H8O)
Bài 6: Cho 0,05 mol một rượu A Tác dụng với Na dư sinh ra 1,12 lít H2 (đktc).Nếu cho 7,6 gam rượu này tác dụng với K thì thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). 
a. Xác định công thức phân tử và viết các công thức cấu tạo có thể có của rượu A . ĐS: C3H6(OH)2
b. Xác định công thức cấu tạo đúng của A biết A có phản ứng với Cu(OH)2 cho dung dịch xanh lam
Bài 7: Cho 11,95gam hỗn hợp gồm ancol etylic và etylenglicol tác dụng hoàn toàn với Na dư thu được 3,64 lít H2 đktc .Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp
(0,125 mol C2H5OH và 0,1 mol C2H4(OH)2 0,1 mol )
Bài 8: Cho 15,2 gam hỗn hợp glixerol và một rượu no đơn chức A tác dụng với Na thu được 4,48 lít khí H2 đktc .Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với Cu(OH)2 thì hòa tan được 4,9 gam Cu(OH)2 
Xác định công thức phân tử của rượu A (C3H7OH)
Bài 9: Cho 20,3 gam hỗn hợp glixerol và một rượu no đơn chức A tác dụng với Na thu được 5,04 lít khí H2 đktc .Mặt khác 8,12 gam A hoàn tan vừa hết 1,96 gam Cu(OH)2 
a. Xác định công thức phân tử của rượu A (C4H9OH)
b.Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp (54,68% và 45,32% )
Bài 10: Cho A và B là hai rượu đơn chức, mạch hở .A là rượu no, B là rượu không no trong phân tử có một nối đôi .Cho hỗn hợp X gồm 3 gam A và 2,9 gam B tác dụng với Na dư sinh ra 1,12 lít khí H2 đktc 
Xác định 2 rượu A và B (C3H7OH và CH2=CH-CH-CH2-OH) 

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập Ancol - Hóa học 11. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản