Bài tập Axit cacboxylic

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 4 tài liệu

0
401
lượt xem
30
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập Axit cacboxylic

Mô tả BST Bài tập Axit cacboxylic

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập Axit cacboxylic trên eLib.vn. Đây là bộ sưu tập tài liệu được chúng tôi chọn lọc và tổng hợp nhằm giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh tiện theo dõi. Hi vọng rằng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quý thầy cô giáo và các em học sinh trong việc nâng cao hiệu quả dạy và học trong chương trình phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập Axit cacboxylic

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập Axit cacboxylic dưới đây:

1. Viết đồng phân axit, gọi tên của: a/ C2H4O2 b/ C3H6O2 c/ C3H4O2 d/ C4H8O2
Cho Na lần lượt tác dụng với: C2H5OH, axit axetic, phenol, andehitaxetic. Viết PTPƯ . Nếu thay Na bằng dd: NaOH, Na2CO3, HBr, Br2, AgNO3/NH3 thì phản ứng nào xảy ra? Viết PTPƯ.
2. Để trung hoà 0,1 mol axit hữu cơ A ứng 10,4g cần 100ml dd NaOH 2M. Tìm CTPT A.
3. Trung hoà 2,25g Diaxit B cần 20ml dd KOH 2,5M. Xác định CTPT và CTCT B.
4. Cứ 6g axit no đơn chức X tác dụng hoàn toàn dd NaOH thì thu được 8,2g muối. Xác định CTPT – CTCT và gọi tên của X.
5. Đốt cháy 1,02g chất hữu cơ A thu được 1,12 lít CO2 (đktc) , 0,9g H2O. Xác định CTPT, CTCT. Biết rằng A chỉ chứa 1 nhóm chức và tác dụng được với Na, NaOH.
6. Để trung hoà 15ml dd Axit hữu cơ no đơn chức A người ta cần 40ml dd NaOH 0,75M.
a/ Tình nồng độ mol/lít của dd axit
b/ Mặt khác nếu trung hoà 250ml dd axit thì được 41g muối. Xác định CTPT, CTCT và gọi tên A
7. Dung dịch X gồm 2 axit no đơn chức liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Để trung hoà 50ml dd X cần 40ml dd NaOH 1,25M. Cô cạn dd trung hoà thì được 4,52g hh 2 muối. Hãy xác định CTCT, tên và nồng độ mol/lít của các axit trong dd X.
8. Tính khối lượng axit trong giấm ăn thu được khi cho lên men 1 lít rượu Etylic 8o. Tính thể tích (đktc) cần dùng để lên men 10 lít rượu thành giấm (biết hiệu suất phản ứng 80%, khối lượng riêng của rượu 0,8g/ml, Oxi chiếm 1/5 thể tích không khí).
9. Để trung hoà hỗn hợp gồm axit acrylic và axit propionic thì dùng đúng 50ml dd NaOH 1M. Nếu hidrô hoá hỗn hợp trên thành axit thì phải dùng 0,448 lít H2. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.
10. Hoà tan 6g axit đơn no A trong 200ml dd Na2CO3 1M. Sau phản ứng người ta dùng 100ml dd HCl 3M để tác dụng hết Na2CO3 còn dư
a/ Xác định CTPT của A .
b/ Cho 6g A tác dụng với 6,9g rượu etylic, hiệu suất phản ứng 80%. Tính lượng este thu được
11. Để trung hoà 30ml dd Axit đơn no A cần dùng 15ml dd NaOH 0,4M. Nếu dùng NaOH để trung hoà 100ml dd Axit A, Sau đó cô cạn sản phẩm thì được 1,92g muối khan
a/ Tính nồng độ mol của dd axit
b/ Tìm CTPT A. Viết CTCT. Gọi tên.
12. 15ml dd axit đơn no A trung hoà vừa đủ 40ml dd NaOH 0,75M.
a/ Tính CM dd axit
b/ CTPT, CTCT các đồng phân A biết rằng khối lượng muối thu được bằng 5/4 khối lượng axit.
13. Để xác định hàm lượng CH3COOH trong giấm ăn ngưới ta lấy 10ml giấm, sau đó nhỏ từ từ dd NaOH 1M thấy cần vừa đúng 12ml
a/ Tính khối lượng CH3COOH trong 1 lít giấm
b/ Tính khối lượng rượu đã biến thành axit đó (trong 1 lít giấm). Hiệu suất 100%
14. Hoà tan 6g axit đơn no A trong 200ml dd Na2CO3 1M. Sau phản ứng người ta phải dùng 100ml dd HCl 3M để tác dụng Na2CO3 còn dư:
a/ Xác định CTPT A
b/ Cho 6g A tác dụng với 6,9g rượu etylic, hiệu suất phản ứng 80%. Tính lượng este thu được
15. Trung hoà 12g axit ankanoic (X) cần 50ml dd KOH aM. Đem cô cạn dd sau phản ứng trung hoà thì thu được 19,6g muối khan 

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập Axit cacboxylic. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản