Bài tập Axit nitric và muối nitrat

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 9 tài liệu

0
475
lượt xem
27
download
Xem 9 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập Axit nitric và muối nitrat

Mô tả BST Bài tập Axit nitric và muối nitrat

Bao gồm các tài liệu có giá trị, bộ sưu tập Bài tập Axit nitric và muối nitrat sẽ giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập trong chương trình phổ thông. Các tài liệu về chủ đề này được chúng tôi sưu tầm, tuyển chọn và tổng hợp thành bộ sưu tập giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh dễ dàng tìm kiếm. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập Axit nitric và muối nitrat

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập Axit nitric và muối nitrat dưới đây:

Bài tập 1
Hợp chất nào sau đây của nitơ không được tạo ra khi cho HNO3 tác dụng với kim loại:
A. NO. B. NH4NO3. C. NO2. D. N2O5.

Bài tập 2
Phản ứng giữa HNO3 với FeO tạo ra khí NO. Tổng số các hệ số trong phương trình của phản ứng oxy-hóa khử này bằng
A. 22. B. 20. C. 16. D. 12.

Bài tập 3
Phản ứng giữa kim loại Mg với axit nitric đặc giả sử chỉ tạo ra N2O thì tổng số các hệ số trong phương trình phản ứng là
A.10. B. 18. C. 24. D. 20.

Bài tập 4
Phản ứng giữa kim lọai Cu với HNO3 loãng nóng, giả sử chỉ tạo ra NO thì tổng số các hệ số trong phương trình phản ứng là
A. 10. B. 18. C. 24. D. 20.

Bài tập 5
Lập phương trình phản ứng hoá học của các phản ứng sau:
a. Fe + HNO3(đặc nóng) → NO2 +..
b. Fe + HNO3 loãng → NO +…
c. Ag + HNO3 (đặc) → NO2 +…
d. P + HNO3 (đặc) → NO2 + H3PO4 +..

Bài tập 6
Cho 13,5 gam Al tác dụng vừa đủ với 2,2 lít dung dịch HNO3. phản ứng tạo ra muối nhôm và hỗn hợp khí gồm NO và N2O. Tính nồng độ mol/lít của dung dịch HNO3. Biết rằng tỉ khối của hỗn hợp khí đối với H2 bằng 19,2.

Bài tập 7
* Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam một sunphua kim loại có công thức MS (M là kim loại có hoá trị 2 và 3 trong các hợp chất) trong lượng oxy dư. Chất rắn thu được sau phản ứng được hoà tan vừa đủ trong dung dịch HNO3 37,8%, nồng độ % của muối trong dung dịch thu được là 41,7%.
a. Xác định công thức của sunphua kim loại.
b. Tính khối lượng dung dịch HNO3 đã dùng.

Bài tập 8
Chất khí A có mùi khai, phản ứng với khí clo theo các cách khác nhau sau đây tùy theo điều kiện phản ứng:
a. Trong trường hợp dư khí A thì xảy ra phản ứng:
8A + 3Cl2 → 6Cchất rắn khô + Dchất khí
b. Trong trường hợp dư khí Clo thì xảy ra phản ứng:
2A + 3Cl2 → D + 6Echất khí
Chất rắn C màu trắng khi đốt nóng bị phân hủy thuận nghịch biến thành chất chất A va chất E. Khối lượng riêng của khí D là 1,25 gam/ml (đktc).
Hãy xác định các chất A, C, D, E và viết các phương trình hóa học của các phản ứng. 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tập Bài tập Axit nitric và muối nitrat. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo.
Đồng bộ tài khoản