Bài tập Benzen - Hoá học 11

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 tài liệu

0
201
lượt xem
18
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập Benzen - Hoá học 11

Mô tả BST Bài tập Benzen - Hoá học 11

BST Bài tập Benzen - Hoá học 11 giúp các em học sinh lớp 11 có thêm tài liệu tham khảo, nắm vững phương pháp giải các dạng bài toán cơ bản, thường gặp trong các kỳ thi hàng năm. Hy vọng, những tài liệu có trong BST này sẽ bổ ích dành cho các bạn. Chúc các bạn thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập Benzen - Hoá học 11

Đây là một đoạn trích hay trong BST Bài tập Benzen - Hoá học 11. Mời quý thầy cô tham khảo:

 Bài tập lí thuyết.
- CTTQ, đồng phân, danh
301/ Trong phân tử benzen:
a.6 nguyên tử H và 6 C đều nằm trên 1 mặt phẳng.
b.6 nguyên tử H nằm trên cùng 1 mặt phẳng khác với mp của 6 C
c.Chỉ có 6 C nằm trong cùng 1 mặt phẳng.*
d. Chỉ có 6 H mằm trong cùng 1 mặt phẳng.
302/ Cho các CT :
(1) (2) (3)
Cấu tạo nào là của benzen:
a.(1) và (2)
b.(1) và (3)
c.(2) và (3)
d.(1) ; (2) và (3)*
303/ Dãy đồng đẳng của benzen có công thức chung là:
a.CnH2n+6 ; n≥6
b. CnH2n-6 ; n≥3
c. CnH2n-6 ; n≤6
d. CnH2n-6 ; n≥6*
304/ Cho các chất C6H5CH3 (1) p-CH3C6H4C2H5 (2) C6H5C2H3 (3) o-CH3C6H4CH3 (4)
Dãy gồm các chất là đồng đẳng của benzen là:

a.(1);(2) và (3)
b.(2);(3) và (4)
c.(1);(3) và (4)*
d.(1);(2) và (4)
305/ Cho cấu tạo sau:Có tên gọi gì sau đây:
a.o-xilen
b.m-xilen*
c.p-xilen
d.1,5-đimetylbenzen
306/ CH3C6H2C2H5 có tên gọi là:
a.etyl,metylbenzen
b. metyl,etylbenzen
c.p-etyl,metylbenzen*
d.p-metyl,etylbenzen
307/ (CH3)2CHC6H5 có tên gọi là:
a.propylbenzen
b.n-propylbenzen
c.i-propylbenzen*
d.đimetylbenzen
308/ Ankylbenzen là HC có chứa :
a.vòng benzen
b.gốc ankyl và vòng benzen
c.gốc ankyl và 1 benzen
d.gốc ankyl và 1 vòng benzen*

309/ Điều nào sau đâu không đúng khí nói về 2 vị trí trên 1 vòng benzen:
a. vị trí 1,2 gọi là ortho
b. 1,4-para
c. 1,3-meta
d. 1,5-ortho*
311/Một ankylbenzen A (C12H18)cấu tạo có tính đối xứng cao.A là:
a.1,3,5-tri etylbenzen
b. 1,2,4-tri etylbenzen
c. 1,2,3-tri metylbenzen
d. 1,2,3,4,5,6-hexametylbenzen*
a.1*
b.2
c.3
d.4

Để xem đầy đủ tư liệu có trong BST này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Bài tập Benzen - Hoá học 11 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản