Bài tập bổ trợ tiếng Anh 6 Unit 12

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
509
lượt xem
91
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập bổ trợ tiếng Anh 6 Unit 12

Mô tả BST Bài tập bổ trợ tiếng Anh 6 Unit 12

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập bổ trợ tiếng Anh 6 Unit 12 nhằm giúp cho việc dạy và học môn Tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này gồm các tài liệu hay, chất lượng sẽ giúp các em học sinh có điều kiện luyện tập với các bài tập bổ trợ Unit 12 tiếng Anh lớp 6. Qua đó, các em học sinh sẽ nhanh chóng nắm được vốn từ vựng và kiến thức ngữ pháp đã được học trong bài. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập bổ trợ tiếng Anh 6 Unit 12

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập bổ trợ tiếng Anh 6 Unit 12 dưới đây:

 

Bài tập bổ trợ tiếng Anh 6 Unit 12

II. Em hay sur dung nhumg tu goi y sau roi dat cau hoi va tra loi theo mau.
Vi du : he / swim
What is he doing ? - He is swimming.
1. children / play badminton.
2. Mr. Minh/jog.
3. Miss Nguyet / do aerobics.
4. students / play soccer.
5. his sister / skip.
6. you / play table tennis.
7. Tung and Hung / play volleyball.
8. her father / fish.
9. girls / dance.
10. boys / play tennis.

III. Em hay cho dang dung cua dong tu trong ngoac de hoan thanh nhumg cau sau. Su dung thoi hien tai thuong va hien tai tiep dien.
1. What your father often (do) in the evening ?
- He often (watch) television, but sometimes he (read) books.
2. Hoa's brother (be) an engineer, but he (not work) at the moment.
3. We (not go) to the zoo very often.
4. Nam usually (play) sports, but sometimes he (fly) his kites.
5. Lan and Phuong (be) in the kitchen. They (cook) dinner.

IV. Em hay doc la thu sau cua Nam viet cho Peter roi tra loi cau hoi.
Dear Peter,
I'm a student in grade six at a school in Hanoi and I am twelve years old. I live in a house with my family in the country. I ride to school every morning.
I like listening to music and playing soccer. On the weekends I go out with my friends. Sometimes we go to the cinema (about once a week), and sometimes we just go for a walk.
My favorite subjects at schools are math and English, but I don't like geography.
What about you ? Please write to me.
Best wishes,
Nam
1. Where does Nam live ?
2. How does he go to school ?
3. Which sports does he play ?
4. How often do Nam and his friends go to the cinema ?
5. What are Nam's favorite subjects ? 

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập bổ trợ tiếng Anh 6 Unit 12. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản