Bài tập bổ trợ tiếng Anh 6 Unit 14

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
436
lượt xem
83
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập bổ trợ tiếng Anh 6 Unit 14

Mô tả BST Bài tập bổ trợ tiếng Anh 6 Unit 14

Đến với bộ sưu tập Bài tập bổ trợ tiếng Anh 6 Unit 14, quý thầy cô giáo sẽ có thêm tư liệu để dạy học, các em học sinh có thể ôn tập hoặc mở rộng kiến thức của mình. Bộ sưu tập gồm các tài liệu hay, chất lượng sẽ giúp các em học sinh có điều kiện luyện tập với các bài tập bổ trợ Unit 14 tiếng Anh lớp 6. Qua đó, ôn tập lại các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp đã được học trong bài. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập bổ trợ tiếng Anh 6 Unit 14

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập bổ trợ tiếng Anh 6 Unit 14:

 

Bài tập bổ trợ tiếng Anh 6 Unit 14

Test 1

Choose the correct answer. Only one answer is correct.
1. - _____ is Chi going to do?
- She’s going to go swimming with her friends.
A. When B. Where
C. What D. Why
2. They’re going to work ______ their uncle’s farm.
A. up B. on
C. down D. of
3. Which word contains a different sound from the others?
A. pretty B. test
C. get D. red
4. Which sentence is correct?
A. Are you wanting some fruit juice?
B. You want some fruit juice?
C. Are you going to want some fruit juice?
D. Do you want some fruit juice?
5. _____ don’t we play some computer games?
A. What B. Why
C. Whose D. Whom
6. - ______ are you going to stay?
- I’m going to stay with my grandparents.
A. Who B. Where
C. When D. How long
7. How many syllables are there in the word destination?
A. two B. three
C. four D. five
8. _____ Saturday morning, I’m going to visit my friend.
A .In B. At
C. On D. For
9. Which sentence is correct?
A. How long you stay in London?
B. How long you are going to stay in London?
C. How long are you going to stay in London?
D. How long you going to stay in London?
10. Which word is the odd one out?
A. grocer B. computer
C. butcher D. builder
11. They ______ to music at the moment.
A. listen B. listening
C. are listening D. are going to listen
12. What about _____ ?
A. we buy our daughter a new bike
B. buy our daughter a new bike
C. we are going to buy our daughter a new bike
D. buying our daughter a new bike
13. - ______ ?
- I’m going to visit Hoan Kiem Lake.
A. What are you going to do in Hanoi?
B. Where are you going to stay?
C. How long are you going to stay in Hanoi?
D. What do you do in Hanoi? 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Bài tập bổ trợ tiếng Anh 6 Unit 14. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản