Bài tập bổ trợ tiếng Anh 7 Unit 11

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
662
lượt xem
49
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập bổ trợ tiếng Anh 7 Unit 11

Mô tả BST Bài tập bổ trợ tiếng Anh 7 Unit 11

Bộ sưu tập Bài tập bổ trợ tiếng Anh 7 Unit 11 sẽ mang đến cho quý thầy cô giáo và các em học sinh các tài liệu hay, chất lượng phục vụ việc dạy và học môn Tiếng Anh. Các bài tập trong bộ sưu tập này dùng bổ trợ cho Unit 11 tiếng Anh lớp 7. Luyện tập với các bài tập trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nhanh chóng nắm được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp đã được học trong bài. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập bổ trợ tiếng Anh 7 Unit 11

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Bài tập bổ trợ tiếng Anh 7 Unit 11:

 

Bài tập bổ trợ tiếng Anh 7 Unit 11

I. Em hãy chọn một đáp án đúng cho mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.
Your headache and you sneeze and cough. Your ……………….(0) is all stuffed up , and it keeps running, so you have to blow it every few minutes. You know by these ……………..(1) that you have a cold, and you feel completely ……………….(2). You are not sure if you will live through the day.
Everyone suffers …………………(3) the common cold at some time or other. It isn’t a serious…………………(4), but over a billon dollars a year is spent on different kinds of cold medicine every year. This medicine can relieve the symptoms. That is, it can make you cough ………………..(5), make your head less intense, and stop your nose ………………….. (6) for a while. However, it can cure you cold. So far, ……………………(7) no cure for the common cold and no medicine to prevent it.
………………..(8) there is no cure or preventive medicine for colds, people have all kinds of ideas about …………………(9) prevent and treat colds. Some people think that if you eat a lot of onions, you won’t each cold ………………….(10) say that you should avoid getting wet and chilled,or you will catch cold. However, this is apparently not so.
0 A. nose B. face C. head D. mouth
1 A. diseases B. fevers C. cures D. symptoms
2 A. sad B. hungry C. miserable D. thirsty
3 A. from B. of C. with D. about
4 A. misery B. illness C. headache D. wrong
5. A. less B. fewer C. much D. more
6. A. walking B. jogging C. running D. flowing
7. A. it is B. there is C. they are D. there are
8 A. Although B. Despite C. In spite D. But
9 A. what B. why C. where D. how
10 A. Other’s B. Another C. Others D. Other

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập bổ trợ tiếng Anh 7 Unit 11. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản