Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 10

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
401
lượt xem
46
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 10

Mô tả BST Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 10

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 10 nhằm hỗ trợ tối đa cho việc dạy và học môn Tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này gồm các bài tập tiếng Anh dùng bổ trợ cho Unit 10 tiếng Anh lớp 8. Luyện tập với các bài tập trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nhanh chóng nắm được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp đã được học trong bài. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 10

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 10:

 

Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 10

I.Write the correct tense of the verbs in parentheses (Viết thì đúng của động từ trong ngoặc):
1. What you (do) …………………………………..next week?
2. Our roommates (travel) ……………………..to Tokyo next June.
3. The girl (learn) …………………….. Chemistry at the moment.
4. What the officers (do)……………………………..now?
5. If he (not get) …………………………….up early, he (be) ………………………….late for school.
6. Would you please (bring) ……………………………me a cup of milk tea?
7. The little girl wants (buy) ………………………….e few pens and pencils.
8. What should we (do) ………………………………..in the evening.
9. You may (stay) …………………….at home on weekends.
10. We (get) ………………………….good marks if we (study)……………………hard.

II. Put the verb into the correct form, present continuous or present simple (Hãy cung cấp hình thức đúng của động từ, thì hiện tại tiếp diễn hay thì hiện tại đơn):
1. It’s known that air (consist) ………………………mainly of nitrogen and oxygen.
2. Minh used to drink a lot of milk but today she (prefer) …………………. Tea.
3. We (think) ……………………..it necessary for you to sell your car.
You (not/use) ………………………..it very often.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 10. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông.
Đồng bộ tài khoản