Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 12

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

1
667
lượt xem
62
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 12

Mô tả BST Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 12

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 12 trên Thư viện eLib của chúng tôi. Bao gồm nhiều tài liệu là các bài tập bổ trợ Unit 12 tiếng Anh 8 sẽ giúp các em luyện tập để nắm vững hơn từ vựng và ngữ pháp đã được học trong bài.. Hi vọng rằng, các tài liệu trong bộ sưu tập do chúng tôi sưu tầm và tổng hợp sẽ giúp ích cho công tác dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 12

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 12 dưới đây:

 

Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 12

I. Put the verbs into the correct form, past continuous or past simple (Hãy cung cấp hình thức đúng của động từ, thì quá khứ tiếp diễn hay thì quá khứ đơn):
1. Jack (wait) ………………for me when I (arrive) …………………….. .
2. ‘What (you / do) …………………….this time yesterday?’ ‘I was asleep.’
3. ‘(you / go) ………………………….out last night?’ ‘ No, I was too tired.’
4. ‘ Was Linda at the party last night?’ ‘ Yes, she (wear) ………………… a really nice dress.’
5. How fast (you / drive) …………………when the accident (happen) ……………………?
6. Kahn (take) ………………… a photograph of me while I (not / look? …………………… .
7. We were in a difficult position. We (not / know) ………………what to do.
8. I haven’t seen David for ages. When I last (see) …………………..him, he (try) ………………to find a job in Paris.
9. I (walk) …………………along the street when suddenly I (hear) ……………………footsteps behind me. Somebody (follow) ……………………….me. I was frightened and I (start) …………………..to run.
10. When I was young, I (want) ………………….to be a bus driver.

II. Supply the correct tense, simple past or past continuous of the verbs in parentheses (Hãy cung cấp thì đúng của dộng từ trong ngoặc, thì quá khứ đơn hoặc thì quá khứ tiếp diễn):
1. I (wake) …………………….up at 6 o’clok this morning.
2. While her boyfriend was in the army, Rose (write) ……………..to him once a week.

Vui lòng xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 12. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh còn có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn.
Đồng bộ tài khoản