Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 14

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
500
lượt xem
66
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 14

Mô tả BST Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 14

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm tài liệu hay để tham khảo, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp thành bộ sưu tập Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 14. Bộ sưu tập này cung cấp các bài tập bổ trợ Unit 14 tiếng Anh 8 sẽ giúp các em luyện tập để nắm vững hơn từ vựng và ngữ pháp đã được học trong bài.. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 14

Chúng tôi xin trích dẫn một phần của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 14:

 

Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 14

. Complete the following sentences with the correct form of the words in brackets (Hãy hoan thành những câu sau với hình thức đúng của những từ trong ngoặc):
1. She’s (wonder) fit for her age.
2. It is (question) whether this is a good way of solving the problem.
3. There have been strange (happen) here lately.
4. The results of the research are (summary) at the end of the chapter.
5. Do you have any (suggest) ?
6. Things seem to have (quite) down a bit this afternoon.
7. Her latest CD is a (conpile) of all her best singles.
8. With a few (honour) exceptions, the staff were found to be incompetent.
9. The public have responded (magnificent) to our appeal.
10. The room still has many of its (origin) features.

II. Complete the sentences , using the suggested words (Hãy hoàn thành các câu sau, sử dụng từ gợi ý):
1. tell / what / happen / we / not guess / correct / answer.
2. he / explain / rules / then / competitors / start / play.
3. many people / claim / there / other / wonders, / ancient Greeks / know / nothing / about.
4. first / longest / section / Great Wall / China / construct ./ between / 221 / 204 BC.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 14. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản