Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 15

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
301
lượt xem
41
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 15

Mô tả BST Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 15

Bộ sưu tập Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 15 sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hay nhất. Các tài liệu trong bộ sưu tập sẽ cung cấp các bài tập bổ trợ Unit 15 tiếng Anh 8 sẽ giúp các em luyện tập để nắm vững hơn từ vựng và ngữ pháp đã được học trong bài. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 15

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được trích trong bộ sưu tập Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 15:

 

Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 15

I. Write the correct tense of the verbs in parentheses (Hãy viết thì đúng của động từ trong ngoặc):
1. What her roommates (do) last Sunday ?
2. Hinh (have) lost of good marks last week.
3. Their friends (not go) to the concert last night.
4. Trung (stay) up late tonight.
5. Where her family (be) last summer vacation?
6. How far it (be) from Ben Tre to Vinh Long?
7. His father (carry) ……………….it home by truck yesterday evening.
8. Ben (be) in Finland four months ago.
9. My sisters (water) the strees at the moment.
10. Where they (go) …………………..next Sunday afternoon?

II. Supply the correct tense, Present Perfect or Simple Past, of the verbs in parentheses (Hãy cung cấp thì đúng của động từ, thì hiện tại hoàn thành hay thì quá khứ đơn):
1. When we last saw her, she (be) in good health.
2. He (do) a lot of work recently?
3. Mrs. Pike (be) with her company for twenty years now.
4. As soon as she (save) one hundred million dongs, she will retire from work.
5. When she was a little girl, every weekend (seem) ideal.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 15. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản