Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 2

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
820
lượt xem
66
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 2

Mô tả BST Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 2

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tài liệu thành bộ sưu tập Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 2. Bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh có điều kiện luyện tập với các bài tập bổ trợ Unit 2 tiếng Anh lớp 8. Qua đó, các em học sinh sẽ nhanh chóng nắm được vốn từ vựng và kiến thức ngữ pháp đã được học trong bài. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 2

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 2:

 

Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 2

I/ Write the correct tense of the verbs in parentheses (Hãy viết dạng đúng của động từ trong ngoặc):
1/ What (be)…………………… today ? Today (be)……………………… Monday
2/ Elvis (Be)……………………. Here next month
3/ What Trang and Mai (do) ………………… at the moment?
4/ My brother always (do)…………………. His homework at nine o`clock
5/ I (not get)………………. up late tomorrow morning.
6/ Her granddad usually (have)……………………. a cup of milk in the morning
7/ What Vinh and Khoa (do)……………………… next Saturday evening?
8/ How many tables there (be)…………………….. in the classroom?
9/ What they (do)…………………… now
10/ His mother (be)…………………. Here tomorrow

II/ Read the text, then say if statements are true (T) or (F) (Hãy đọc bài đọc sau và cho biết những câu phát biểu sau đúng hay sai):
MY NEIGHBORS
I have many neighbors. Some of them are teachers, some are work-ers and some are officials.
My neighbors are very friendly. They do not quarrel with one another. Most of them are educated and rich. They do not like to talk against one onother. They do not like to disturb others. They speak softly so that others may not get angry
My neighbors are also helpful to one another. If someone is ill, they tall a doctor attend to him or take him to the hospital as quickly as possible
I am indeed very happy to live with such neighbors.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 2. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản