Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 3

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
463
lượt xem
22
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 3

Mô tả BST Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 3

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 3. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh có điều kiện luyện tập với các bài tập bổ trợ Unit 3 tiếng Anh lớp 8. Qua đó, các em học sinh sẽ nhanh chóng nắm được vốn từ vựng và kiến thức ngữ pháp đã được học trong bài. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 3

Chúng tôi xin trích dẫn một phần của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 3:

 

Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 3

I. Write conditional sentences with “if” ( Hãy viết câu điều kiên 5với “if”):
1. I / have time / go to the cinema / you tonight .
2. Linh / not get up early / be late for school.
3. Khang / study hard / pass the fina examination.
4. You / go with us / the famous singer.
5. The store / not be closed / we/ buy some new notebooks.
6. I / have money / buy a new school bag next week.
7. They go on holiday / they have free time.
8. He not ill / he not go out to late.
9. You feel happy / you join with us.
10. You let her home alone / she feel unhappy.

II. Write a correct tense of the verbs in parentheses ( Hãy viết thì đúng của động từ trong ngoặc đơn ):
1. If she ( have) ……………enough money , she (buy ) ……………. That new mobile phone.
2. I (write) ……………. An invition letter to my friends tomorrow.
3. You (feel) ………….. heathy again if you (drink) …………..this.
4. They often (stay) …………….. at home on Saturdaysand Sundays.
5. What your roommates usually (do) ………………. In the evening ?
6. What she (do)……………as she (have) ……………spare time?
7. His mother (read) ……………..a novel now.
8. If Tam (not study) ……………. Hard , he (fail) ……………… in the next exam.
9. Khanh’s mother wants her (stay)……………. in bed.
10. We (be) ………………late for school if we (not get) ……………… up early

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 3. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản