Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 7

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
348
lượt xem
32
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 7

Mô tả BST Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 7

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tài liệu thành bộ sưu tập Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 7. Bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh có điều kiện luyện tập với các bài tập bổ trợ Unit 7 tiếng Anh lớp 8. Qua đó, ôn tập lại các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp đã được học trong bài. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 7

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 7:

 

Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 7

I. Complete the sentences, using the “since” or “for” (Hãy hoàn thành những câu sau, sử dụng “since” hooặc “fore”):
1. Lost of tings have happended …………… I last wrote to you.
2. I’m hunrry. I haven’t eaten anything …………………… breakfast.
3. It’s nice to see you again. We haven’t seen each other …………………. along time.
4. – How long has it been raining …………………… two hours.
- It has been raining …………….. two hours.
5. – Wher have you been?
- I’ve been looking for you ………………. the last half hour.
6. Pete Sampras is very good tennis player. He’s been playing ....................... he was eight.
7. Every morning they meet in the same café. They’ve been going there ………………… years.
8. The snow started twos hours ago. It’s still snowing now. It’s been snowing ……...... two hours.
9. We have known each other ………………. A long time.
10. – Marry is in hospital, isn’t she ?
- Yes, she has been in hospital ………………….. Monday.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 7. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản