Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 9

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
343
lượt xem
63
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 9

Mô tả BST Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 9

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 9 nhằm hỗ trợ cho việc dạy và học môn Tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này gồm các bài tập tiếng Anh dùng bổ trợ cho Unit 19 tiếng Anh lớp 8. Luyện tập với các bài tập trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nhanh chóng nắm được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp đã được học trong bài. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 9

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 9:

 

Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 9

I. Complete the sentences with “will” + one of these verbs (H ãy hoàn thành những câu sau với “will” + một trong những động từ sau): “pass, meet, look, like, get, come, be, phone, find, burn”
1. I haven’t seen Hanh today. I expect she …………………. me this evening.
2. Tommy has beenaway a long time. When he returns he …………………………… a lot of changes.
3.That pot is very hot. If you touch it, you …………………… yourshelf.
4. Don’t worry about your exam. I’m sure you ………………………. .
5. Why don’t you try on this new shirt? It ……………………. nice on you.
6. You must meet Jackson sometime. I think you ………………………. Him.
7. It’s snowing. Don’t go out. You …………………………. Wet.
8. We’ve invited her to our house. We ……………….. offended if she doesn’t go.
9. Goodbye. We expect …………………. You again before long.
10. We’ve invited Rose to the party but we don’t think she ……………………………

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập bổ trợ tiếng Anh 8 Unit 9. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông.
Đồng bộ tài khoản