Bài tập bổ trợ Unit 10 tiếng Anh lớp 9

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
335
lượt xem
14
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập bổ trợ Unit 10 tiếng Anh lớp 9

Mô tả BST Bài tập bổ trợ Unit 10 tiếng Anh lớp 9

Bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 10 tiếng Anh lớp 9 sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hay nhất. Bao gồm các bài tập dùng để bổ trợ cho Unit 10 tiếng Anh lớp 9. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập bổ trợ Unit 10 tiếng Anh lớp 9

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được trích trong bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 10 tiếng Anh lớp 9:

 

Bài tập bổ trợ Unit 10 tiếng Anh lớp 9

EXERCISE 1
Change each of the following sentences so as to introduce May. Biến đổi những câu sau đây nhằm mụch đích đưa động từ May vào trong câu.
1. It is possible that he will return later.
2. It is possible that Monica will help me with the work.
3. It is possible Sandra will be at the meeting tonight.
4. Perhaps Mr Clark will lend me 80 dollars.
5. It is possible that she is ill.

EXERCISE 2
Change each of the following sentences so as to introduce May. Biến đổi những câu sau đây nhằm mục đích đưa động từ May vào trong câu.
1. It is possible you will feel better later.
2. It is possible that we will be late for the meeting.
3. Perhaps she will not want to go with him.
4. Possibly they will go by car.
5. Perhaps it will not rain this evening.

EXERCISE 3
Make sentences with may or might. Thành lập câu với may hoặc might.
1. Do you know if Paula likes ice cream? I’m not sure. She might
2. Do you know if they are married? I’m not sure. They may/ might
3. Do you know if she wants to go? I’m not sure. She
4. Do you know if he’s telling the truth? I’m not sure. He may/might
5. Do you know if she has a car? I’m not sure

EXERCISE 4
Use mat not or might not in the following sentences. Sử dụng may not hoặc might not vào những câu sau đây.
1. Is Robert in his room? I’m not sure. He might not be
2. Does she want to leave?
3. Is he telling the truth?
4. Are they ready?
5. Does she find her bag?

EXERCISE 5
Use the words in brackets to make your sentences. Sử dụng các từ ở trong ngoặc đơn để thành lập câu của bạn.
1. Look ! Linda’s going out. I wonder where she’s going.
a. (She may / go / to the movie). She may be going to
b. (She could / go / to party)
2. Why didn’t Tony answer the doorbell? I’m sure he was in the house at the time.
a. (he / may / go / to the bedroom)
b. (he might not / hear / the bell)
c. (he could / be / in the bathroom)
3. How do you think the fire started?
a. (someone may / drop / a cigarette)
b. (it could / be / an electrical fault)
4. I wonder where Abert was going when you saw him.
a. (he might / go / to work)
b. ( he may / go / shopping)
5. Brandy didn’t come to the party. I wonder why not.
a. (he might / have / to go somewhere else)
b. (he may not / know / about it)

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 10 tiếng Anh lớp 9. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản