Bài tập bổ trợ Unit 11 tiếng Anh lớp 11

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 tài liệu

0
687
lượt xem
51
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập bổ trợ Unit 11 tiếng Anh lớp 11

Mô tả BST Bài tập bổ trợ Unit 11 tiếng Anh lớp 11

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 11 tiếng Anh lớp 11 nhằm hỗ trợ cho việc dạy và học môn Tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này gồm các bài tập tiếng Anh lớp 11 hay, chất lượng của unit 11. Khi luyện tập những bài tập này sẽ giúp các em củng cố thêm vốn từ vựng và ngữ pháp đã được học trong Unit 11 tiếng Anh 11. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập bổ trợ Unit 11 tiếng Anh lớp 11

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 11 tiếng Anh lớp 11:

Bài tập bổ trợ Unit 11 tiếng Anh lớp 11

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
1. a. subscribe b. finite c. prohibit d. wild
2. a. exhaust b. anxious c. exist d. exact
3. a. weather b. growth c. wealthy d. geothermal
4. a. eradicate b. habitat c. endanger d. panel
5. a. pleased b. raised c. practiced d. used
II. Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others.
6. a. geothermal b. environment c. alternative d. pollutant
7. a. scientist b. industry c. agriculture d. potential
8. a. interference b. consequences c. electricity d. entertainment
9. a. preserve b. devastate c. endanger d. release
10. a. fertilize b. deliver c. imagine d. destroy
III. Choose the word or phrase (a, b, c or Ii) that best fits the blank space in each sentence or substitutes for the underlined word or phrase.
11. Several rare species are dying ______ owing to human beings' deforestation and careless hunting.
a. up b. out c. away d. down
12. They are all at work doing some research ______ alternative sources of energy.
a. for b. in c. on d. with
13. If you have anything important to do, do it straight away. Don't put it ______.
a. on b. off c. over d. up
14. The headmistress is very competent. All the teaching staff look ______.
a. up to her b. her up to c. at her up d. for her up

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 11 tiếng Anh lớp 11. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản