Bài tập bổ trợ Unit 14 Tiếng Anh lớp 10

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
266
lượt xem
30
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập bổ trợ Unit 14 Tiếng Anh lớp 10

Mô tả BST Bài tập bổ trợ Unit 14 Tiếng Anh lớp 10

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 14 Tiếng Anh lớp 10. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập bổ trợ Unit 14 Tiếng Anh lớp 10

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Bài tập bổ trợ Unit 14 Tiếng Anh lớp 10:

 

Bài tập bổ trợ Unit 14 Tiếng Anh lớp 10

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.
Question 1: A. group B. danger C. together D. dog
Question 2: A. club B. compete C. school D. bicycle
Question 3: A. circle B. center C. coconut D. century

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
Question 4: Nancy: “It’s so hot.” - Nick: “I’ll open the window.”
A. Nick predicts he will open the window. B. Nick offers to open the window.
C. Nick promises to open the window. D. Nick is going to open the window.
Question 5: You don’t need your umbrella today. I don’t think it will rain.
A. It won’t rain because you don’t need your umbrella.
B. You don’t need your umbrella although it will rain.
C. You don’t need your umbrella so it won’t rain.
D. It won’t rain so you don’t need your umbrella.
Question 6: I am sure you won’t like that restaurant.
A. I know you are going to like that restaurant.
B. I know you will not like that restaurant.
C. I recommend you to like that restaurant.
D. You are likely to like that restaurant.

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word(s) for each of the blanks from 7 to 11
Over the (7) past 25 years, football has not only taken (8) place as the world’s major game in an ephemeral world but has also blossomed in other sides of society, commerce and politics. Football, more than (9) any other factor, has developed through regions, people and nations. With (10) approximately two hundred million active players it now (11) attracts a substantial chunk of the leisure industry, having opened up new markets for itself and for the rest of the business affairs.
Question 7: A. past B. pass C. late D. recent
Question 8: A. origin B. place C. root D. cause
Question 9: A. the B. any C. some D. several
Question 10: A. approximately B. totally C. accurately D. completely
Question 11: A. attracts B. comprises C. constitutes D. contacts

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 14 Tiếng Anh lớp 10. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản