Bài tập bổ trợ Unit 2 tiếng Anh lớp 11

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 tài liệu

0
518
lượt xem
83
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập bổ trợ Unit 2 tiếng Anh lớp 11

Mô tả BST Bài tập bổ trợ Unit 2 tiếng Anh lớp 11

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 2 tiếng Anh lớp 11 nhằm hỗ trợ tối đa cho việc dạy và học môn Tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này gồm các tài liệu hay, chất lượng giúp các em học sinh có thêm bài tập bổ trợ để ôn tập, củng cố lại vốn từ vựng, ngữ pháp được học trong Unit 2 tiếng Anh 11. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập bổ trợ Unit 2 tiếng Anh lớp 11

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 2 tiếng Anh lớp 11:

PHẦN I: READING
Đọc đoạn văn sau rồi trả lời các câu hỏi sau bài đọc.

MY MOST FRIGHTENING EXPERIENCE

As a sale manager, I often take business trips to some countries. Of course, I prefer to travel by plane due to its advantages. I really had many safe and pleasant flights. However, everything happened on my flight last month still remained a fright to me.
I remember that I was with about 250 passengers on the plane flying from Guadalajara to Mexico city. When the plane took off from Guadalajara, the wind was blowing hard and it was raining heavily. Some passengers around me appeared the sign of nervousness, and so did I. The plane was all right for about thirty minutes. I was listening to the airplane's radio. Other people were talking and exchanging information. The stewardesses were serving drinks and food to the passengers. Looking out of the window, I saw masses of dense black clouds flying past. Suddenly, lightening struck one of the engines. The plane dropped rapidly. Some people were screaming and the stewardesses were falling down. From the cabin, the co-pilot's voice was heard to require passengers to fasten their seatbelts and keep calm. Some passengers couldn't control their fear, they shouted for help.
Though I got used to this experience, my heart was beating very fast and I was trembling with fear. I thought I was going to die. But my fear didn't last long. After about thirty seconds, the pilots started the engine. Everyone on the plane heaved a deep sign of relief. We landed safely at last.
That time I had to cancel my return flight. I took a sea voyage instead. I thought I would never fly in bad weather condition.
1. Why does the author choose to go by plane on his business trip?
2. Which flight did he mention in the passage?
3. What was the weather like when the plane took off from Guadalajara?
4. What might be the cause of the sudden plane's drop?
5. Why did the author think he would never fly in bad weather condition?
Dựa vào nội dung đoạn văn trên, xác định các câu sau là ĐÚNG, SAI hay KHÔNG THỂ BIẾT ĐƯỢC (Không xác định được). Nếu đúng, điền "T". Nếu sai, điền "F". Nếu không thể biết được, điền "I" vào chỗ trống đầu mỗi câu.
1. ________ The author of the passage often takes business trips to others countries.
2. ________ There were 250 passengers on the plane flying from Guadalajara to Mexico.
3. ________ When the plane took off from Guadalajara, the weather was in an extremely bad condition.
4. ________ All passengers on the plane had no sign of fear.
5. ________ While other people are talking and exchanging information, the pilots were serving drinks and food to the
passengers.
6. ________ Some passengers screamed when the plane suddenly dropped.
7. ________ The co-pilot contacted the ground controller for help.
8. ________ Planes often drop when flying in bad weather conditions.
9. ________ The author learned how to keep calm in emergency on planes.
10. _______ There are two planes flying from Guadalajara to Mexico city every day

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 2 tiếng Anh lớp 11. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông.
Đồng bộ tài khoản