Bài tập bổ trợ Unit 2 tiếng Anh lớp 9

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
453
lượt xem
27
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập bổ trợ Unit 2 tiếng Anh lớp 9

Mô tả BST Bài tập bổ trợ Unit 2 tiếng Anh lớp 9

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 2 tiếng Anh lớp 9 nhằm hỗ trợ cho việc dạy và học môn Tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này gồm các bài tập tiếng Anh lớp 9 hay, chất lượng của unit 2, chúng sẽ giúp các em học sinh có điều kiện thực hành nhằm nắm chắc vốn từ vựng và ngữ pháp đã được học trong Unit 2 tiếng Anh lớp 9. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập bổ trợ Unit 2 tiếng Anh lớp 9

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 2 tiếng Anh lớp 9:

 

Bài tập bổ trợ Unit 2 tiếng Anh lớp 9

EXERCISE 1
Use the words given to make sentences and put the verb into the verb into the correct form.
Sử dụng những từ cho sẵn để thành lập câu và viết động từ ở vào dạng đúng
1. Fred/go/(to)/Mexico.
2. Bob and Geoge/decide/to leave room.
3. Sute/have/ababy.
4. Nam/ give up/smoking.
5. Tom/pass/his exams

EXERCISE 2
Use the word given to make sentences and but the verd into the correct form.
Sử dụng từ cho sẵn để thành lập câu và viết động từ ở dạng đúng.
1. Jack /forget/his name .
2. You /wash/you /hair?
3. Helen is on holiday .she/go/to/Canada.
4. You/just/arrive?
5. He/lose/hiskey.

EXERCISE 3
Read the situation and a then write a suitable sentence use the verbs given.
Đọc tình huống rồi sau đó viết câu thích hợp .Sử dụng động từ cho sẵn
1.Jane is looking for her purse .She can not find it
2.Janet is hair was dirty.Now it is clean.(wash)
3.Bill was 60kilograms.Now he weighs 50. (loseweight)
4.The motor cycle has just stopped because there is not anymore petrol in the tank(run out of petrol)
5.Yesterday ben was playing tennis.now he can not walk and his leg is in plaster(break his leg)

EXERCISE 4
Answer the question using the words given .use “just”.
Trả lời những câu hỏi sau đây bằng cách dung những từ cho sẵn.Sử dụng”just”.
1. Would you like something to eat (no thank you/I/just/have/dinner).
2. Have you seen Gorge anywhere ?(yes /I/just /see him).Yes…………….
3. Has Mai phoned yet?(yes/she/just phone).Yes…………………….
4. Would you like a cigarette?(no thanks/I /just/put/one out). No thank,………….
5. Do you know about bob ?(yes,he/just/go/(to)finland).

EXERCISE 5
Write the following sentences with “already”.
Viết các câu sau đây có sự hiện diện của “already”.
1. Don’t forget to phone Alice. I …………………………
2. Why don’t you read the paper? I ………………………….
3. Shall I pay the waiter? No, I ………………………
4. Don’t forget to post the letter. I …………………………….
5. Why don’t you give the report? I ………………………….

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 2 tiếng Anh lớp 9. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản