Bài tập bổ trợ Unit 3 tiếng Anh lớp 9

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
439
lượt xem
28
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập bổ trợ Unit 3 tiếng Anh lớp 9

Mô tả BST Bài tập bổ trợ Unit 3 tiếng Anh lớp 9

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 3 tiếng Anh lớp 9. Gồm các bài tập bổ trợ giúp các em học sinh củng cố vốn từ vựng và ngữ pháp đã được học trong Unit 3 tiếng Anh lớp 9. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập bổ trợ Unit 3 tiếng Anh lớp 9

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 3 tiếng Anh lớp 9:

 

Bài tập bổ trợ Unit 3 tiếng Anh lớp 9

EXERCISE 1
Complete the sentences. Each time use at, on or in with one of the phrases from the box. Điền thêm vào những câu này. Mỗi l ần điền thêm vào chỉ sử dụng at, on hoặc in đi kèm với một trong những cụm từ có trong khung.

Night his arrival the night
Thirty the 19th century
1. …………….. the president held a press conference.
2. I heard a noise ……………………………
3. The windowns are shut ………………………….
4. A sporting career can be over …………………………..
5. The old timer lived ………………………………….

EXERCISE 2
Complete the sentences. Each time use at, on or in with one of the phrases from the box. Điền thêm vào những câu này. Mỗi l ần điền thêm vào chỉ sử dụng at, on hoặc in đi kèm với một trong những cụm từ có trong khung.

The same time the age of six the 1920s
1789 right now the moment

1. Jazz became popular in the states …………………………….
2. The French Rovolution took place ………………………..
3. It’s difficult to listen when everyone is speaking …………………………
4. In Viet Nam, children have to start school ……………………..
5. Hoa isn’t here …………………… she’ll be back ………………………

EXERCISE 3
Complete the sentences. Each time use at, on or in with one of the phrases from the box. Điền thêm vào những câu này. Mỗi lần điền thêm vào chỉ sử dụng at, on hoặc in đi kèm với một trong những cụm từ có trong khung.

Sunday morning seven days ten minutes
Three weekens the weekend

1. Columbus croosed the Atlantic …………………….
2. Mary takes her exam ………………………….
3. We often meet ……………………..
4. They agree to meet ………………………
5. Surely you can change a wheel …………………………..

EXERCISE 4
Complete sentences. Each time use at, on, in, or about with one of the phrases from the box. Điền thêm vào những câu này. Mỗi lần điền thêm vào sử dụng at, on , in hoặc about đi kèm với một trong những cụm từ có trong khung.

Saturday mornings 2004 seven o’clock
A few minutes ten minutes walk

1. Tom usually leaves work ……………………………….
2. They got married ……………………….
3. The fifth train will be leaving …………………………..
4. You just take ……………………………
5. My classmate usually go out …………………………..

EXERCISE 5
Complete sentences. Each time use after, since or about with one of the phrases from the box. Điền thêm vào những câu này . Mỗi lần điền thêm vào chỉ sử dụng after, since hoặc about đi kèm với một trong những cụm từ có trong khung.

This week five minutes 1985
The town months

1. The Parkers have lived here ………………………….
2. They were walking ………………………
3. I shall need a holiday ……………………………
4. We haven’t been to the circus …………………………
5. I just want to sit down ………………………

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 3 tiếng Anh lớp 9. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông.
Đồng bộ tài khoản