Bài tập bổ trợ Unit 5 tiếng Anh lớp 9

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
253
lượt xem
12
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập bổ trợ Unit 5 tiếng Anh lớp 9

Mô tả BST Bài tập bổ trợ Unit 5 tiếng Anh lớp 9

Bao gồm các bài tập bổ trợ Unit 5, bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 5 tiếng Anh lớp 9 sẽ giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập môn Tiếng Anh. Các tài liệu về chủ đề này được chúng tôi sưu tầm, tuyển chọn và tổng hợp thành bộ sưu tập giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh dễ dàng tìm kiếm. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập bổ trợ Unit 5 tiếng Anh lớp 9

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 5 tiếng Anh lớp 9 dưới đây:

 

Bài tập bổ trợ Unit 5 tiếng Anh lớp 9

EXERCISE 1
Finish these sentences by adding a tag question with the correct form of the verb an the subject pronoun. Hoàn thành những câu này bằng cách thêm vào tag question có dạng thức đúng của động từ cùng với đại từ chủ ngữ.
1. You’re going to church tomorrow, ……………………?
2. Henry signed the petition, ………………………..?
3. There’re a trip tomorrow, ?
4. Janet will be attending the college in September, ?
5. Her pet daughter has been studying Chinese for six months, ?

EXERCISE 2
Finish these sentences by adding a tag question with the correct form of the verb an the subject pronoun. Hoàn thành những câu này bằng cách thêm vào tag question có dạng thức đúng của động từ cùng với đại từ chủ ngữ.
1. It sure is rainy today, ?
2. Nam and Ba should stay in the hotel, ?
3. You can’t play volley ball today, ?
4. There aren’t any apples left, ?
5. We’ve seen that picture, ?

EXERCISE 3
Add question tags to the following sentences . Thêm question tags vào những câu sau đây.
1. Ba wasn’t angry, ?
2. Ben hasn’t had lunch, ?
3. You won’t tell anything, ?
4. I didn’t wake him up, ?
5. Kerry doesn’t like oysters, ?

EXERCISE 4
Add question tags to the following sentences . Thêm question tags vào những câu sau đây.
1. His married couple don’t want to sell the shop, ?
2. Your leg doesn’t hurt, ?
3. People shouldn’t drink and drive, ?
4. Margaret isn’t going alone, ?
5. Peter couldn’t pay the rent, ?

EXERCISE 5
Add question tags to the following sentences . Thêm question tags vào những câu sau đây.
1. Mary doesn’t agree with Bill, ?
2. There wasn’t a lot to do, ?
3. He needn’t stay anything, ?
4. That wasn’t Hoe on the phone, ?
5. You didn’t to it on purpose, ?

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 5 tiếng Anh lớp 9. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản