Bài tập bổ trợ Unit 6 tiếng Anh lớp 9

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
283
lượt xem
20
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập bổ trợ Unit 6 tiếng Anh lớp 9

Mô tả BST Bài tập bổ trợ Unit 6 tiếng Anh lớp 9

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 6 tiếng Anh lớp 9 nhằm hỗ trợ tối đa cho việc dạy và học môn Tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này gồm các tài liệu hay, chất lượng giúp các em học sinh nắm vững vốn từ vựng và ngữ pháp đã được học trong Unit 6 tiếng Anh lớp 9. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập bổ trợ Unit 6 tiếng Anh lớp 9

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 6 tiếng Anh lớp 9 dưới đây:

 

Bài tập bổ trợ Unit 6 tiếng Anh lớp 9

EXERCISE 1
Make sentences using the words given. Using that – clause.
Thành lập câu bằng cách sử dụng những từ cho sẵn. Sử dụng that – clause .
1. I / glad / you / feeling / better.
2. We / surprised / that / find / had / left / already / he.
3. I / anxious ./ he / shouldn’t / find out .
4. It / obvious / they / happy together.
5. It / funny / her mother / should / do / a thing like that.

EXERCISE 2
Make sentences using the words given. Using that – clause.
Thành lập câu bằng cách sử dụng những từ cho sẵn. Sử dụng that – clause.
1. I / certain / you / enjoyed / the fish.
2. We / worried / there / no life guards / duty.
3. Juliette / sure / she / could / identify / her / attacker.
4. It / essential / they / should / told / immediately.
5. The organizers / sorry / nothing / should / go wrong.

EXECISE 3
Make sentences using the words given. Using that – clause.
Thành lập câu bằng cách sử dụng những từ cho sẵn. Sử dụng that – clause.
1. We / determined / our experiment is wrong.
2. I / confident / my new plan will soon / accepted.
3. He / aware / he’ll fail in the last term / if he’s lazy.
4. They / unaware / the weather goes bad.
5. We / happy / our merchandises are become better all / time.

EXERCISE 4
Make these sentences using the words given. Using that – clause.
Thành lập câu bằng cách sử dụng từ cho sẵn. Sử dụng that – clause.
1. His son / annoyed / his bike is out of order.
2. People / afraid / the next flight / will / cancelled.
3. I / delighted / I / afford / build / new villa.
4. We / proud / everyone / now / watch good programmes / every night.
5. They / eager / they / afford / buy / new flat.

EXERCISE 5
Make the sentences using the words given. Using that – clause.
Thành lập câu bằng cách sử dụng từ cho sẵn. Sử dụng that – clause.
1. It / good / computer is now / used / teach large classes.
2. It / true / some cities / more / one broadcast station.
3. It / terrible / drug / being invaded everywhere.
4. It / shocked / me / Peter / not tell / anybody / where / he / be.
5. It conscious / many poor people / be homeless.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 6 tiếng Anh lớp 9. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản