Bài tập bổ trợ Unit 9 tiếng Anh lớp 11

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 tài liệu

0
492
lượt xem
45
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập bổ trợ Unit 9 tiếng Anh lớp 11

Mô tả BST Bài tập bổ trợ Unit 9 tiếng Anh lớp 11

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 9 tiếng Anh lớp 11 có trên eLib.vn. Bao gồm nhiều bài tập bổ trợ cho Unit 9 tiếng Anh 11 giúp các em học sinh nắm vững cấu trúc ngữ pháp và các từ vựng đã được học trong bài. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tập và chọn lọc những tài liệu hay nhất, chất lượng nhất nhằm giới thiệu đến quý thầy cô và các em học sinh. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập bổ trợ Unit 9 tiếng Anh lớp 11

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 9 tiếng Anh lớp 11 dưới đây:

PHẦN I: READING
Đọc đoạn văn sau và chọn một từ thích hợp nhất điền vào chỗ trống, từ câu 1 đến câu 15

THE TREAT TO THE ENVIRONMENT

Nowadays people are more aware that wildlife all over the world is in ___1___. Many ___2___ of animals are threatened and could easily become ___3___ if we do not make an effort to ___4___. There are many reasons for this. In some cases, animals are ___5___ for their fur or for other valuable parts of their bodies. Some birds, ___6___ as parrots, are caught ___7___ and sold as pets. For many animals and birds, the problem that their habitat, the ___8___ where they live is ___9___. More ___10___ is used for farms, for houses or industry, and there are fewer open ___11___ than there once were. Farmers use powerful chemicals to help them grow better ___12___, but these chemicals pollute the environment and ___13___ wildlife. The most successful animals on earth, human beings, will soon be the only ones ___14___, unless we can ___15___ this problem.
Câu 1: A. danger B. problem C. threat D. vanishing
Câu 2: A. forms B. more C. marks D. species
Câu 3: A. empty B. vanished C. disappeared D. extict
Câu 4: A. harm B. serve C. protect D. safe
Câu 5: A. extinct B. hunted C. chased D. game
Câu 6: A. or B. like C. such D. where
Câu 7: A. alive B. for living C. for life D. lively
Câu 8: A. site B. pint C. place D. spot
Câu 9: A. disappearing B. escaping C. exhausting D. departing
Câu 10: A. soil B. area C. land D. earth
Câu 11: A. up B. spaces C. air D. parts
Câu 12: A. fields B. herbs C. crops D. products
Câu 13: A. spoil B. wrong C. harm D. wound
Câu 14: A. missing B. left C. over D. survived
Câu 15: A. answer B. calculate C. explain D. solve
Đọc đoạn văn sau và chọn một phương án thích hợp nhất để trả lời câu hỏi, từ câu 1 đến câu 5
Today I'd like to begin a discussion on the problem of the heating up the earth. First we'll touch on the relationship between fluorocarbons and the ozone layer. You probably remember that the ozone layer is the protective shield around the earth. It is important to all life, because it filters out harmful ultraviolet light from the sun. Ozone itself, a form of oxygen, is regularly destroyed by natural chemical processes.
The problem now is that too much of the ozone layer is being destroyed. Scientists suspect that certain chemicals, such as fluorocarbons, are contributing to the depletion of the ozone layer. And how do we use fluorocarbons? The most common uses are in spray cans and cooling systems. The chemical pollution from theses fuorocrabons can account for some of the ozone losses that have been reported. There are, however, new studies linking the sun itself to the depletion of the ozone layer. We'll go into that new study more next time.
Câu 1: Who is the most likely speaker?
A. A mechanic B. A professor C. A doctor D. A chemist
Câu 2: What is the speaker's main topic?
A. Fluorocarbons and ozone layer B. Ultraviolet
C. Air-conditioning systems D. The uses of spray cans
Câu 3: What is the most important purpose of the ozone layer?
A. Providing fluorocarbons B. Shielding the sun
C. Protecting the earth D. Destroying chemicals
Câu 4: What is the ozone layer made of?
A. Ultraviolet light B. Shields C. Oxygen D. Fluorocarbons
Câu 5: What will the speaker probably discuss next?
A. The make-up of the ozone layer
B. How to make air conditioners with fuorocarbons
C. Harmful effects of ultraviolet light
D. The sun as a cause of ozone layer depletion

Vui lòng xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập bổ trợ Unit 9 tiếng Anh lớp 11. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh còn có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn.
Đồng bộ tài khoản