Bài tập Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song Vật lý 10

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 2 tài liệu

0
236
lượt xem
7
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song Vật lý 10

Mô tả BST Bài tập Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song Vật lý 10

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song Vật lý 10 có trên eLib.vn. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tập và chọn lọc những tài liệu hay nhất, chất lượng nhất nhằm giới thiệu đến quý thầy cô và các em học sinh. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song Vật lý 10

Dưới đây là đoạn trích Bài tập Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song Vật lý 10 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

Bài 1. Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của hai lực.

Bài 2. Trọng tâm của một vật là gì ? Trình bày phương pháp xác định trọng tâm của vật phẳng, mỏng bằng thí nghiệm.

Bài 3. Cho biết trọng tâm của một số vật đồng chất và có dạng hình học đối xứng

Bài 4. Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy

Bài 5. Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song?

Bài 6. Một vật có khối lượng m = 2kg được giữ yên trên một mặt phẳng nghiêng bởi một sợi dây song song với đường dốc chính (Hình 17.9). Biết góc nghiêng α = 30o, g = 9,8 m/s2 và ma sát là không đáng kể. Hãy xác đinh:
a) lực căng của dây;
b) phản lực của mặt phẳng nghiêng lên vật.
Hướng dẫn giải:
Lực tác dụng lên vật được biểu diễn như hình vẽ:
a) + Khi vật m cân bằng. Ta có:
+ =
+ = => =

Xét ∆P'NO, ta có: sinα = =
=> T = P sinα
=> T = mg sin30o = 2.9,8. = 9,8 (N)
b) Ta có: cosα = =
=> N = Pcosα = mgcosα = 3. 9,8.
=> N = 16,97N

Bài 7. Hai mặt phẳng tạo với mặt phẳng nằm ngang các góc α = 45o . Trên hai mặt phẳng đó người ta đặt một quả cầu đồng chất có khối lượng 2 kg (Hình 17.10). Bỏ qua ma sát và lấy g = 10 m/ s2. Hỏi áp lực của quả cầu lên mỗi mặt phẳng đỡ bằng bao nhiêu?
A. 20N B. 28N
C. 14N D. 1,4N.
Hướng dẫn giải:
Lực tác dụng lên quả cầu được biểu diễn như hình vẽ. Khi hệ cân bằng ta có:
+ + = (1)
Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ, chiếu phương trình (1) lên Ox, Oy.
(Ox): N1cosα – N2 cosα = 0 (2)
(Oy): - P + N1sinα + N2sinα = 0 (3)
(2) => N1 = N2. Thay vào (3)
=> P = 2N1sinα => N1 = =
=> N1 =N2 = (α = 45o)
=> N1 = N2 = 10√2 = 14N
Chọn C
 

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Bài tập Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song Vật lý 10 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản