Bài tập Cấu hình electron nguyên tử

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 tài liệu

0
198
lượt xem
9
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập Cấu hình electron nguyên tử

Mô tả BST Bài tập Cấu hình electron nguyên tử

Bộ sưu tập Bài tập Cấu hình electron nguyên tử sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hữu dụng nhất. Các tài liệu trong bộ sưu tập sẽ mang đến cho quý thầy cô giáo và các em học sinh những tài liệu dùng để giảng dạy và học tập có giá trị. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập Cấu hình electron nguyên tử

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập Cấu hình electron nguyên tử dưới đây:

Bài 1. Nguyên tố có z = 11 thuộc loại nguyên tố :
A. s B. p C.d D.f
Chọn đáp án đúng.
Giải
Đápán: A đúng.
Bài 2. Cấu hình electron nguyên tử nào sau đây của lưu huỳnh (Z = 16) :
A. 1s2 2s2 2p5 3s2 3p5 ; B. 1 s2 2s1 2p6 3s2 3p6 ;
C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 ; D. 1 s2 2s2 2p6 3s2 3p3.
Chọn đáp án đúng.
Giải
Câu trả lời đúng là c : ls2 2s2 2p6 3s2 3p4 có z = 16.
Bài 3. Cấu hình electron của nguyên tử nhôm (Z = 13) là 1s22s22p63s23p1. Vậy
A. Lớp thứ nhất (Lớp K) có 2 electron ;
B. Lớp thứ hai (Lớp L) có 8 electron ;
C. Lớp thứ ba (Lớp M) có 3 electron ;
D. Lớp ngoài cùng có 1 electron.
Tìm câu sai.
Giải
Câu D là sai.
Bài 4. Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13.
a) Xác định nguyên tử khối.
b) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó.
(Cho biết : các nguyên tô cỏ sô hiệu nguyên tử từ 2 đến 82 trong N bảng tuần hoàn thì 1 ≤ ≤ 1,5).
Giải
Gọi tổng số hạt proton, tổng số hạt nơtron, tổng số hạt electron lần lượt là Z, N, E.
Ta có N + z + E = 13 vì z = E nên 2Z + N = 13 (1)
2Z + N = 13 -> z = 6,5 - nên z < 6,5.
Mặt khác từ nguyên tố số 2 đến 82 trong bảng tuần hoàn thì :
1 ≤ ≤ 1,5 => N ≤ 1,5Z thay vào (1), ta có:
3,5Z ≥ 13 => Z ≥ 3,7
3,7 ≤ Z ≤ 6,5 (Z nguyên dương)
A = 13 - Z
Nguyên tố có Z = 4, nguyên tử khối là 9.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Bài tập Cấu hình electron nguyên tử. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản