Bài tập câu hỏi đuôi trong tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 6 tài liệu

0
898
lượt xem
51
download
Xem 6 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập câu hỏi đuôi trong tiếng Anh

Mô tả BST Bài tập câu hỏi đuôi trong tiếng Anh

Đến với bộ sưu tập Bài tập câu hỏi đuôi trong tiếng Anh, quý thầy cô và các em học sinh sẽ có thêm nhiều tài liệu phục vụ cho công tác dạy và học môn Tiếng Anh. Bộ sưu tập này gồm nhiều bài tập trắc nghiệm về câu hỏi đuôi tiếng Anh dễ và khó. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập câu hỏi đuôi trong tiếng Anh

Đây là một đoạn trích hay trong BST Bài tập câu hỏi đuôi trong tiếng Anh. Mời quý thầy cô tham khảo:
 

Tag Questions 1: Decide what the correct tag question should be for each comment, then click on the answer button and you will be able to see the answer.
1. Luciano Pavarotti is a great singer, ___ ___?

2. It isn't very cold today, ___ ___?

3. Ms. Patton assigns a lot of homework, ___ ___?

4. I didn't bring enough money, ___ ___?

5. The children won't want to go to bed early, ___ ___?

6. You have already seen Braveheart, ___ ___?

7. The movie received several Oscars ___ ___?

8. We can't keep our dog in the hotel room, ___ ___?

9. The Braves would like to win another World Series , ___ ___?

10. Basketball players don't have small feet, ___ ___?

Question Tags 2: Click the answer button to see the correct answer.
1. You're coming to the party, ___?
a. aren't you
b. isn't you
c. shouldn't you

2. It wasn't very difficult, ___?
a. wasn't it
b. isn't it
c. was it

3. Tom is getting something for Sue, ___?
a. wasn't he
b. isn't he
c. was he

4. It won't be anything expensive, ___?
a. won't it
b. isn't it
c. will it

5. There's some milk in the refrigerator, ___?
a. isn't there
b. isn't it
c. wasn't it

6. We don't need to go to the store today, ___?
a. don't we
b. do I
c. do we

7. Susan can bring some food, ___?
a. won't she
b. will she
c. can't she

8. The party starts at eight o'clock, ___?
a. isn't it
b. doesn't it
c. does it

9. The movie was very long, ___?
a. isn't it
b. wasn't it
c. was it

Thư viện Elib mong rằng BST Bài tập câu hỏi đuôi trong tiếng Anh sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.

 

Đồng bộ tài khoản