Bài tập câu hỏi Wh-question (Wh-question Exercises)

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 tài liệu

0
2.786
lượt xem
135
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập câu hỏi Wh-question (Wh-question Exercises)

Mô tả BST Bài tập câu hỏi Wh-question (Wh-question Exercises)

Các dạng bài tập về câu hỏi Wh-question là những dạng thường gặp trong các đề thi đại học môn Tiếng Anh. Mời các bạn học sinh phổ thông tham khảo bộ sưu tập Bài tập câu hỏi Wh-question (Wh-question Exercises) của chúng tôi để việc ôn tập hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập câu hỏi Wh-question (Wh-question Exercises)

Bộ sưu tập Bài tập câu hỏi Wh-question (Wh-question Exercises) là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:
 

I. Make questions for the given answer.

1. A: ..................Where..does..David..live..?..... .........

B: In Miami. ( David lives in Miami. )

2. A: ___________________________________________

B: In the classroom. ( The teacher is in the classroom )

3. A: ___________________________________________

B: At the Plaza Hotel. ( Dr. Varma stays at the Plaza Hotel )

4. A: ___________________________________________

B: Yes, she does. ( She stays at the Plaza Hotel. )

5. A: ___________________________________________

B: On First Street. ( I catch the bus on First Street )

6. A: ___________________________________________

B: Yes, I do. ( I catch the bus on First Street .)

7. A: ___________________________________________

B: In the park. ( The construction workers eat lunch in the park. )

8. A: ___________________________________________

B: No, she isn't. ( My mother isn't outside. )

9. A: ___________________________________________

B: Downstairs. ( She is downstairs.)

II. Complete the questions with where or when.

1. ....Where....does...Tom..work ?....

At the bank

2. ....When.... does he leave for work ?

At 7:00

3. ________ does he eat lunch ?

At noon

4. ________ does he eat ?

At his desk.

5. ________ does he go after work ?

To the gym.

Thư viện eLib mong BST Bài tập câu hỏi Wh-question (Wh-question Exercises) sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.

Đồng bộ tài khoản