Bài tập chuỗi phản ứng hữu cơ

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 tài liệu

0
853
lượt xem
33
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập chuỗi phản ứng hữu cơ

Mô tả BST Bài tập chuỗi phản ứng hữu cơ

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập chuỗi phản ứng hữu cơ. Hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập chuỗi phản ứng hữu cơ

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Bài tập chuỗi phản ứng hữu cơ của thư viện eLib dưới đây:

Bài 1. Xác định các chất A, B, C, D và viết các phương trình phản ứng trong sơ đồ chuyển hoá sau :
A B C
C3H8 C2H4(OH)2
C D
Đáp án: A CH4 B: C2H2 C: C2H4 D: C2H4Cl2

Bài 2. Xác định A, B, D, E và viết các phương trình phản ứng .
B
Polivinyl axetat A B C2H5OH D
E
Đáp án: A CH3COOC2H3 B: CH3CHO D: CH3COOH E: CO2

Bài 3. Viết các phương trình phản ứng hoá học theo sơ đồ biến hoá sau (kèm theo điều kiện nếu có)
CH4 A1 A2 A3 A4 A5 CH4
Đáp án: A1C2H2 A2: CH3CHO A3: C2H5OH A4 CH3COOH A5: CH3COONa

Bài 4. Cho sơ đồ chuyển hoá sau :
B E

A A A

D R
Với A, B, D, E, R, M là kí hiệu các chất hữu cơ, vô cơ khác nhau. Viết các phương trình phản ứng và chỉ ra các chất đó (biết phân tử A chứa hai nguyên tử cacbon).
Đáp án: A: C2H5OH B: C2H4 D: H2O E: C2H5Cl R: NaOH
Bài 5. Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (cho biết A là hợp chất hữu cơ mạch thẳng):
A + NaOH dư ––––––– B + C
B + HCl ––––––– D + NaCl
D + CaCO3 ––––––– E + CO2  + H2O
D + Ag2O Ag  + CO2  + H2O
C F + H2O
F Poly propylen (nhựa PP)
Đáp án: A: HCOOC3H5 B: HCOONa C: C3H5OH
 

 

Hy vọng rằng BST Bài tập chuỗi phản ứng hữu cơ sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản