Bài tập chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp tiếng Anh (có đáp án)

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 5 tài liệu

0
17.667
lượt xem
1.228
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp tiếng Anh (có đáp án)

Mô tả BST Bài tập chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp tiếng Anh (có đáp án)

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp tiếng Anh (có đáp án) trên Thư viện eLib của chúng tôi. Bao gồm nhiều tài liệu là các bài tập chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp trong tiếng Anh. Hi vọng rằng, bộ sưu tập Bài tập chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp tiếng Anh (có đáp án) sẽ giúp ích cho công tác dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo các tài liệu sau:
- Bài tập chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp tiếng Anh
- Bài tập chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp tiếng Anh có đáp án
- Bài tập biến đổi câu trực tiếp thành gián tiếp trong tiếng Anh
- Bài tập về câu trực tiếp và gián tiếp trong tiếng Anh

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp tiếng Anh (có đáp án)

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu Bài tập chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp tiếng Anh có đáp án - Bài số 1 trong bộ sưu tập Bài tập chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp tiếng Anh (có đáp án). Các bài tập trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh có thêm nhiều bài tập để luyện tập về các chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp.

 Chuyển các câu trực tiếp sau đây sang câu gián tiếp tiếng Anh
 

Exercise 1:Rewrite following sentences so that the meaning stay the same.
1.”If I were you,I wouldn’t buy this car”
--->He advised..................................................................................................................
2.”Shall I carry your suicase,Lan?”said Nam.
--->Nam offered..............................................................................................................
3.”Yes,all right,I’ll share the food with you,Dave.”
--->Ann agreed...................................................................................................................
4.”Sue,can you remember to buy some bread?”
--->Paul reminded.....................................................................................................................
5.”Don’t touch anything in this room”,the man said to the children.
--->The man ordered..................................................................................................................
6.”I must go home to make the dinner”,said Mary.
--->Mary....................................................................................................................................
7.”Are you going to Ho Chi Minh City next week?”Tom asked me.
--->Tom asked..............................................................................................................................
8.”Have you finished your homework?”Mom asked.
--->Mom asked if........................................................................................................................
9.She said to me:”I can’t do it by myself”
--->She told me that....................................................................................................................
10.”Does your brother live in London,Nam?”Lan asked.
--->Lan wanted to know if........................................................................................................
11.”Don’t repeat this mistake again.”his father warned him.
--->His father warned him.......................................................................................................
12.”Give me a smile,”The photographer said to me.
--->The.....................................................................................................................................
13.”Don’t leave these book on the table” ,the librarian said to the students

--->The librarian told the students.................................................................................................
14.”Have you travelled abroad much?”he asked me.
--->He.......................................................................................................................................
15.”Who has written this note?” the boss asked the secretary.
--->The boss asked.....................................................................................................................
16.”I have just received a postcard from my sister,”my friend said to me.
--->My friend told me...............................................................................................................
17.”This story happened long ago”he said.
--->He said...................................................................................................................................

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp tiếng Anh (có đáp án). Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.

Đồng bộ tài khoản