Bài tập chuyển động thẳng biến đổi đều Vật lý 10

Chia sẻ: Trinh | Ngày: | 9 tài liệu

0
2.745
lượt xem
50
download
Xem 9 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập chuyển động thẳng biến đổi đều Vật lý 10

Mô tả BST Bài tập chuyển động thẳng biến đổi đều Vật lý 10

Bộ sưu tập Bài tập chuyển động thẳng biến đổi đều Vật lý 10 sẽ mang đến cho quý thầy cô giáo và các em học sinh các tài liệu hay, chất lượng phục vụ việc dạy và học môn Vật lý 10. Tham khảo các tài liệu trong bộ sưu tập này, các em học sinh sẽ nắm được các kiến thức về cách giải các bài toán về chuyển động thẳng biến đổi đều. Bộ sưu tập này cũng giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu phục vụ công tác giảng dạy. Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập chuyển động thẳng biến đổi đều Vật lý 10

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập chuyển động thẳng biến đổi đều Vật lý 10 dưới đây:

Bài tập chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài 1: Một đoàn tàu đang chuyển động với v0 = 72km/h thìhãm phanh chuyển động chậm dần đều, sau 10 giây đạt v1 = 54km/h.
a/ Sau bao lâu kể từ lúc hãm phanh thì tàu đạt v = 36km/h và sau bao lâu thì dừng hẳn.
b/ Tính quãng đường đoàn tàu đi được cho đến lúc dừng lại.
Bài 2: Một xe lửa dừng lại hẳn sau 20s kể từ lúc bắt đầu hãm phanh. Trong thời gian đó xe chạy được 120m. Tính vận tốc của xe lúc bắt đầu hãm phanh và gia tốc của xe.
Hướng dẫn giải:
V = v0 + at v0 = -20a. (1)
S = v0t + ½ at2 (2)
Từ (1) (2) a = -0,6m/s2, v0 = 12m/s
Bài 3: Một đoàn tàu bắt đầu chuyển động nhanh dần đều khi đi hết 1km thứ nhất thì v1 = 10m/s. Tính vận tốc v sau khi đi hết 2km.
Hướng dẫn giải:
v2 – v02 = 2.a.S a = 0,05m/s2
Vận tốc sau: v12 – v02 = 2.a.S’
v1 = 10 m/s
Bài 4: Một chiếc xe lửa chuyển động trên đoạn thẳng qua điểm A với v = 20m/s, a = 2m/s2. Tại B cách A 100m. Tìm vận tốc của xe.
Hướng dẫn giải:
S = v0t + ½ at2 100 = 20t + t2 t = 4,14s ( nhận ) hoặc t = -24s ( loại )
V = v0 + at v = 28m/s
Bài 5: Một chiếc canô chạy với v = 16m/s, a = 2m/s2 cho đến khi đạt được v = 24m/s thì bắt đầu giảm tốc độ cho đến khi dừng hẳn. Biết canô bắt đầu tăng vận tốc cho đến khi dừng hẳn là 10s. Hỏi quãng đường canô đã chạy.
Hướng dẫn giải:
v = v0 + at1 24 = 16 + 2.t1 t1 = 4s là thời gian tăng tốc độ.
Vậy thời gian giảm tốc độ: t2 = t – t1 = 6s
Quãng đường đi được khi tăng tốc độ: S1 = v0t1 + ½ at12 = 80m
Quãng đường đi được từ khi bắt đầu giảm tốc độ đến khi dừng hẳn:
S2 = v01t2 + ½ at22 = 72m
S = S1 + S2 = 152m
Bài 6: Một xe chuyển động nhanh dần đều đi được S = 24m, S2 = 64m trong 2 khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 4s. Xác định vận tốc ban đầu và gia tốc.
Hướng dẫn giải:
S1 = v01t1 + ½ at12 4.v01 + 8a = 24 (1)
S2 = v02t2 + ½ at22 4.v01 + 8a = 64 (2)
Mà v02 = v1 = v01 + at2 (3)
Giải (1), (2), (3) ta được : v01 = 1m/s, a = 2,5m/s2
Bài 7: Một ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều với v0 = 10,8km/h. Trong giây thứ 6 xe đi được quãng đường 14m.
a/ Tính gia tốc của xe.
b/ Tính quãng đường xe đi trong 20s đầu tiên.
Hướng dẫn giải:
a/ Quãng đường đi trong 5s đầu: S5 = v0t5 + ½ at52
Quãng đường đi trong 6s:S6 = v0t6 + ½ at62
Quãng đường đi trong giây thứ 6:
S = S6 - S5 = 14 a = 2m/s2
b/ S20 = v0t20 + ½ at202 = 460m
Bài 8: Một xe chở hàng chuyển động chậm dần đều với v0 = 25m/s, a = - 2m/s2.
a/ Tính vận tốc khi nó đi thêm được 100m.
b/ Quãng đường lớn nhất mà xe có thể đi được.
Hướng dẫn giải:
a/ v2 – v02 = 2.a.S = 15m/s
b/ v2 – v02 = 2.a.S ( v = 0)
Bài 9: Một xe máy đang đi với v = 50,4km/h bỗng người lái xe thấy có ổ gà trước mắt cách xe 24,5m. Người ấy phanh gấp và xe đến ổ gà thì dừng lại.
a/ Tính gia tốc
b/ Tính thời gian giảm phanh. 
Bài 10: Một viên bi lăn nhanh dần đều từ đỉnh một máng nghiêng với v0 = 0, a = 0,5m/s2.
a/ Sau bao lâu viên bi đạt v = 2,5m/s
b/ Biết vận tốc khi chạm đất 3,2m/s. Tính chiều dài máng và thời gian viên bi chạm đất.
Hướng dẫn giải:
a/ v1 = 2,5m/s:
b/ v2 = 3,2m/s: v2 – v02 = 2.a.S
v2 = v0 + at2

Vui lòng xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập chuyển động thẳng biến đổi đều Vật lý 10. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh còn có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn.
Đồng bộ tài khoản