Bài tập chuyển động thẳng đều Vật lý 10

Chia sẻ: Trinh | Ngày: | 4 tài liệu

0
685
lượt xem
6
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập chuyển động thẳng đều Vật lý 10

Mô tả BST Bài tập chuyển động thẳng đều Vật lý 10

Bộ sưu tập Bài tập chuyển động thẳng đều Vật lý 10 sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hay nhất. Các tài liệu trong bộ sưu tập sẽ cung cấp các bài tập cho các em học sinh giúp các em có điều kiện luyện tập củng cố lại các kiến thức về chuyển động thẳng đều. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Vật lý 10 trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập chuyển động thẳng đều Vật lý 10

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập chuyển động thẳng đều Vật lý 10 dưới đây:

Bài 1: Một xe ôtô chạy trên đoạn đường thẳng AB dài 1800km, với tốc độ trung bình 60km/h. Hỏi xe đi hết quảng đường đó trong thời gian bao lâu.
A:3h; B:2h; C:4h; D:5h.
Bài 2: Một xe ôtô đi hết đoạn đường AB với tốc độ trung bình 40km/h trong thời gian 5 h, muốn quay trở lại A trong thời gian 2h thì xe đó phải chuyển động với tốc độ trung bình bằng bao nhiêu.
A:50km/h; B:60km/h; C:70km/h; D:100km/h.
Bài 3: Một xe chạy trong 5h; 2h đầu xe chạy với tốc độ trung bình 60km/h; 3h sau xe chạy với tốc độ trung bình 40km/h. Tính vận tốc trung bình của xe trong suốt thời gian chuyển động.
A:48km/h; B:8km/h; C:58km/h; D:4km/h.
Bài 4: Một xe đi nửa đoạn đường đầu tiên với tốc độ trung bình v1 = 12km/h và nửa đoạn đường sau với tốc độ trung bình v2 = 20km/h. Tính tốc độ trung bình trên cả đoạn đường:
A:48km/h; B:15km/h; C:150km/h; D:40km/h.
Bài 5: Một vật đi một phần đường trong thời gian t1 = 2s với vận tốc v1 = 5m/s, đi phần đường còn lại trong thời gian t2 = 4s với vận tốc v2 = 6,5m/s. Trả lời câu hỏi sau:
a) Tính tốc độ trung bình của vật trên cả đoạn đường:
A:6m/s; B:5,75m/s; C:6,5m/s; D:3m/s.
b) Trong điều kiện nào thì tốc độ TB bằng trung bình cộng của 2 tốc độ v1 và v2
A: t1 = t2; B: t1 = 2t2; C: t1 = 1/2t2; D: t2 = 2t1.
Bài 6: Một vật chuyển động đều từ A đến B rồi rẽ phải một góc 900 để đến C. Biết AB = 600m, BC = 800m và thời gian đi mất 20 phút. Trả lời các câu hỏi sau:
a) đường đi và độ dời của chuyển động trên là bao nhiêu.
A:1400m Và 1000m; B:1000m và 800m; C:1000m và 1400m; D:Một kết quảkhác.
b)Tính tốc độ trung bình và vận tốc trung bình.
A: 70m/phút và 50m/phút; B: 50m/phút và 70m/phút;
C: 800m/phút và 600m/phút; D: 600m/phút và 800m/phút.
Bài 7: Một xe chuyển động thẳng có vận tốc trung bình 18km/h trên 1/4 đoạn đường đầu và vận tốc 54km/h trên 3/4 đoạn đường còn lại. Trả lời các câu hỏi sau đây:
a) Vận tốc trung bình của xe trên cả đoạn đường là bao nhiêu?
A: 24km/h; B: 36km/h; C: 42km/h; D: Khác A,B,C.
b) Chiều dài của cả đoạn đường là bao nhiêu?
A: 36km; B: 72km; C: 144km; D: Không xác ñịnh dược.
c)Thời gian tổng cộng đi hết quảng ñường là bao nhiêu?
A:1h; B:2h; C:4h; D:Không xác định được
Bài 8: Một vật chuyển động thẳng không đổi chiều trên 1 quãng đường dài 40m. Nửa quãng đường đầu vật đi hết thời gian t1 = 5s, nửa quãng đường sau vật đi hết thời gian t2 = 2s. Tốc độ trung bình trên cả quãng đường là:
A.7m/s; B.5,71m/s; C.2,85m/s; D.0,7m/s;
Bài 9: Một vật chuyển động thẳng không đổi chiều. Trên quãng đường AB, vật đi nửa quãng đường đầu với vận tốc v1 = 20m/s, nửa quãng đường sau vật đi với vận tốc v2 = 5m/s. Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là:
A.12,5m/s B.8m/s C.4m/s D.0,2m/s
Bài 10: Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều; 2 giờ đầu xe chạy với vận tốc trung bình 60km/h, 3 giờ sau xe chạy với vận tốc trung bình 40km/h. Vận tốc trung bình của xe trong suốt thời gian chạy là:
A.50km/h B.48km/h C.44km/h D.34km/h

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Bài tập chuyển động thẳng đều Vật lý 10. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản