Bài tập đại cương hóa học hữu cơ 11

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 tài liệu

0
304
lượt xem
13
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập đại cương hóa học hữu cơ 11

Mô tả BST Bài tập đại cương hóa học hữu cơ 11

Các tài liệu hay, chất lượng được chọn lọc và biên soạn kỹ lưỡng trong bộ sưu tập Bài tập đại cương hóa học hữu cơ 11 dưới đây sẽ giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập môn Hoá học 11.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập đại cương hóa học hữu cơ 11

Đây là một đoạn trích hay trong BST Bài tập đại cương hóa học hữu cơ 11. Mời quý thầy cô tham khảo:

Câu 1: Một hợp chất hữu cơ A có M = 74. Đốt cháy A bằng oxi thu được khí CO2 và H2O. Có bao nhiêu công thức phân tử phù hợp với A?
A. 4. B. 2. C. 3. D. A.1.
PP giải bài tập tìm công thức PT khibiết khối lượng phân tử “M”
Bước 1 : đạt CTTQ : CxHyOzN¬t
Bước 2: Lập phương trình địa số: M= 12x + y + 16z +14t
( Thường là 12x + y + 16z = M ”
Nếu là * => Bước 1: cz < M => miền giá chị của z
Bước 2 : Xét z đề tìm ra x và y => CTPT
0 < y ≤ 2x + 2 +t “Thường là 0 < y ≤ 2x + 2 “Đối với CxHyOz”
=> y luôn chẵn Giải bài trên
 Xét z = 1 => C4H10O
Xét z = 2  => x = 3 => y = 6 => C3H6O2
Xét z = 3  12x +y = 26  y = 26 – 12x
=> C2H2O3
=> 3 công thức thỏa mãn => C
Câu 2: Một hợp chất hữu cơ A có tỉ khối so với không khí bằng bằng 2. Đốt cháy hoàn toàn A bằng khí O2 thu được CO2 và H2O. Có bao nhiêu công thức phân tử phù hợp với A ?
A. 2. B. A. 1. C. 3. D. 4.
 Xét z = 1 => x = 3 => y = 6 => C3H6O
Xét z = 2 => x = 2
 y = 2 => C2H2O2
Xét z = 3 => 12x + y = 10 => loại vì x = 0
 2 công thức phân tử phù hợp => A

Dạng 2: Xác định CTPT HCHC khi cho % khối lượng các chất :

Câu 1: Hợp chất X có %C = 54,54% ; %H = 9,1%, còn lại là oxi. Khối lượng phân tử của X bằng 88. CTPT của X là:
A. C4H10O. B. C5H12O. C. C4H10O2. D. C4H8O2.
CT : C4H8O2 => D
Câu 2: Phân tích hợp chất hữu cơ X thấy cứ 3 phần khối lượng cacbon lại có 1 phần khối lượng hiđro, 7 phần khối lượng nitơ và 8 phần lưu huỳnh. Trong CTPT của X chỉ có 1 nguyên tử S, vậy CTPT của X là
A. CH4NS. B. C2H2N2S. C. C2H6NS. D. CH4N2S.
Chọn 1 phần là 1g => mC = 3g ; mH = 1 g ; mN = 7g ; mS = 8g
=> CTDDGN (CH4N2S)n
Vì có 1 nguyên tử S => n = 1 => CTPT : CH4N2S => D
3: Đốt cháy hoàn toàn 0,92 g HCHC thu được 1,76 g CO2 và 1,08 g H2O. Xác định % khối lượng mỗi nguyên tố trong HCHC.
4: Đốt cháy hoàn toàn 7,75 g vitamin C (chứa C, H, O) thu được 11,62 g CO2 và 3,17 g H2O. Xác định % khối lượng mỗi nguyên tố trong phân tử vitamin C.
5: Oxi hoá hoàn toàn 0,6 g HCHC A thu được 0,672 lít khí CO2 (ở đktc) và 0,72 g H2O. Tính thành phần phần trăm của các nguyên tố trong phân tử chất A.

6: Một hợp chất hữu cơ gồm C, H, O ; trong đó cacbon chiếm 61,22% về khối lượng. Công thức phân tử của hợp chất là:
A. C3H6O2. B. C2H2O3. C. C5H6O2. D. C4H10O.
HD:
M = 12x/0,6122 = 19,6x nguyên => x=5=> C
7: Chất hữu cơ X có M = 123 và khối lượng C, H, O và N trong phân tử theo thứ tự tỉ lệ với
72 : 5 : 32 : 14. CTPT của X là:
A. C6H14O2N. B. C6H6ON2. C. C6H12ON. D. C6H5O2N.
=> D
8: Nilon – 6, loại tơ nilon phổ biến nhất có 63,68% C; 9,08 % H; 14,14% O; và 12,38% N. Xác định CTĐGN của nilon – 6.
9: Kết quả phân tích các nguyên tố trong nicotin như sau: 74% C; 8,65% H; 17,35% N. Xác định CTĐGN của nicotin, biết nicotin có khối lượng mol phân tử là 162.
10: Từ tinh dầu hồi, người ta tách được anetol – một chất thơm được dùng sản xuất kẹo cao su. Anetol có khối lượng mol phân tử bằng 148 g/mol. Phân tích nguyên tố cho thấy, anetol có %C = 81,08%; %H = 8,10% còn lại là oxi. Lập CTĐGN và CTPT của anetol.
11: Hợp chất X có phần tẳm khối lượng C, H, O lần lượt bằng 54,54%; 9,10% và 36,36%. Khối lượng mol phân tử của X bằng 88. Xác định CTPT của X.
12: Từ tinh dầu chanh người ta tách được chất limonen thuộc loại hiđrocacbon có hàm lượng nguyên tố H là 11,765%. Hãy tìm CTPT của limonen, biết tỉ khối hơi của limonen so với heli bằng 34.
 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Bài tập đại cương hóa học hữu cơ 11 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản