Bài tập dẫn xuất Halogen

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 tài liệu

0
105
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập dẫn xuất Halogen

Mô tả BST Bài tập dẫn xuất Halogen

Tăng cường làm thật nhiều dạng bài tập khác nhau sẽ giúp các bạn thí sinh nhanh chóng trau dồi kiến thức và kinh nghiệm trong kỳ thi sắp tới. Để giúp các bạn có điều kiện thực hành, chúng tôi xin cung cấp cho các bạn bộ sưu tập Bài tập dẫn xuất Halogen.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập dẫn xuất Halogen

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Bài tập dẫn xuất Halogen của thư viện eLib dưới đây:

1. Số đồng phân của C4H9Br là: A. 4 B.2 C.3 D.5
2. Theo danh pháp UIPAC dẫn xuất halogen có công thức cấu tạo: Cl-CH2-CH(CH3)-CHCl-CH3.
A. 1,3-điclo-2-metylbutan B. 2,4-điclo-3-metylbutan
C. 1,3-điclopentan D. tên khác là………………….
3. Dẫn xuất halogen không có đồng phân cis-trans là
A. CHCl=CHCl B. CH3CH2CH=CHCH2CH3 C. CH2=CH-CH2F D. CH3CH=CBrCH3
4. Cho các dẫn xuất halogen sau: C2H5F (1); C2H5Br (2); C2H5I (3); C2H5Cl (4) thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi:
A. (3)>(2)>(4)>(1) B. (1)>(4)>(2)>(3) C. (1)>(2)>(3)>(4) D. (3)>(2)>(1)>(4)
5. Nhỏ dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm chứa một ít dẫn xuất halogen CH2=CHCH2Cl, lắc nhẹ có hiện tượng xảy ra là:
A. Thoát ra khí màu vàng lục B. xuất hiện kết tủa trắng C. không có hiện tượng D. xuất hiện kết tủa vàng
6. sản phẩm chính của phản ứng tách HBr của CH3-CH(CH3)-CHBr-CH3 là
A. 2-metylbut-2-en B. 3-metylbut-2-en C. 3-metyl-but-1-en D. 2-metylbut-1-en
7. Xét phản ứng CH3 -CHBr-CH2-CH3 Nhận xét đúng về phản ứng
A. phản ứng tạo ra hỗn hợp 2 anken B. sản phẩm chính của phản ứng là CH2=CH-CH3
C. Hướng của phản ứng tách HBr tuân theo qui tắc Maccopnhicop D. tất cả đều đúng
8. cho dãy biến hóa sau : X Y Z Z propan-2-ol. X, Z lần lượt là :
A. CH2=CH2 và CH3-CH2Cl B. CH2=CH-CH3 và CH3CHClCH3
C. CH2=CH-CH3 và CH3CH2CH2Cl D. CH2=CH-CH2- CH3 và CH3CHClCH2CH3
9. Số đồng phân mạch hở ( kể cả đồng phân hình học ) của chất có CTPT là C3H5Br là:
A.2 B.3 C.4 D.5
10. Cho các chất sau : C6H5-CH2Cl ; CH3CHCl CH3 ; Br2CHCH3 ; CH2 = CH-CH2Cl . Tên gọi của các chất trên lần lượt là :
A.benzyl clorua ; isopropyl clorua ;1,1-đibrometan ; anlyl clorua .
B.benzyl clorua ;2-clopropan;1,2- đibrometan ;1-cloprop -2-en .
C.phenyl clorua;isopropylclorua; 1,1-đibrometan;1-cloprop-2-en
D.benzyl clorua;n-propyl clorua;1,1-đibrometan;1-cloprop-2-en.  

Hy vọng rằng BST Bài tập dẫn xuất Halogen sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản