Bài tập dẫn xuất Halogen của Hiđrocacbon

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 tài liệu

0
96
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập dẫn xuất Halogen của Hiđrocacbon

Mô tả BST Bài tập dẫn xuất Halogen của Hiđrocacbon

Bạn đã chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới chưa? Hãy thử sức với bộ sưu tập Bài tập dẫn xuất Halogen của Hiđrocacbon mà eLib.vn giới thiệu để việc ôn tập hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này sẽ giúp bạn bước đầu làm quen với độ khó của các dạng bài tập. Đây cũng là cách bạn ghi nhớ kiến thức tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập dẫn xuất Halogen của Hiđrocacbon

Đây là một đoạn trích hay trong BST Bài tập dẫn xuất Halogen của Hiđrocacbon. Mời quý thầy cô tham khảo:

Bài 1: Gọi tên mỗi chất sau: CH3- CH2Cl; CH2 = CH- CH2Cl; CHCl3; C6H5Cl. Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế mỗi chất trên từ hidrocacbon tương ứng.
Hướng dẫn giải:
CH3- CH2Cl : etyl clorua (cloetan);
CH2 = CH- CH2Cl: anlyl clorua (1-cloprop- 2-en);
phenyl clorua (clobenzen)
CHCl3: clorofom (triclometan)
- Điều chế các chất trên từ hidrocacbon tương ứng:
CH3CH3 + Cl2 CH3- CH2Cl + HCl
CH2=CH-CH3 + Cl2 CH2 = CH- CH2Cl
CH4 + 3Cl2 CHCl3 + 3HCl
+ Cl2 + 3HCl

Bài 2: Viết phương trình phản ứng hóa học của phản ứng thủy phân các chất sau trong dung dịch NaOH: 1,2- đicloetan; benzyl clorua, anylyl bromua; xiclohexyl clorua.
Hướng dẫn giải:
ClCH2- CH2Cl + 2 NaOH → HOCH2- CH2OH + 2 NaCl
+ NaOH → + NaCl
+ NaOH + NaCl

Bài 3: Cho nhiệt độ sôi (0C) của một số dẫn xuất halogen trong bảng dưới đây
Hướng dẫn giải:
Dãy các chất CH3Cl, CH3Br, CH3I có nhiệt độ sôi tăng dần do phân tử khối tăng dần.
CH3X, CH3CH2X, CH3CH2CH2X, CH3CH2CH2CH2X có nhiệt độ sôi tăng dần do phân tử khối tăng dần.

Bài 4: Từ axetilen, viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế: etyl bromua(1); 1,2- đibrometan (2); vinyl clorua (3); 1,1- đibrometan (4).
Hướng dẫn giải:
(1) C2H2 C2H6 C2H5Br
(2) C2H2 → C2H4 CH2Br- CH2Br
(3) C2H2 C2H3Cl
(4) C2H2 CH2=CHBr CH3CHBr2 

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Bài tập dẫn xuất Halogen của Hiđrocacbon bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản