Bài tập đảo ngữ trong câu điều kiện tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 6 tài liệu

0
2.690
lượt xem
303
download
Xem 6 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập đảo ngữ trong câu điều kiện tiếng Anh

Mô tả BST Bài tập đảo ngữ trong câu điều kiện tiếng Anh

Một trong những cách ôn thi đại học hiệu quả là giải nhuần nhuyễn các dạng bài tập thường gặp của đề thi. Hiểu được điều này, chúng tôi đã tổng hợp nhiều dạng bài tập điển hình về đảo ngữ trong câu điều kiện tiếng Anh cho các bạn học sinh tham khảo. Bộ sưu tập Bài tập đảo ngữ trong câu điều kiện tiếng Anh này gồm các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao. Chúc bạn học tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập đảo ngữ trong câu điều kiện tiếng Anh

Đây là một đoạn trích hay trong BST Bài tập đảo ngữ trong câu điều kiện tiếng Anh. Mời quý thầy cô tham khảo:
 

I. Chọn một từ / nhóm từ thích hợp cho mỗi chỗ trống để hoàn thành những câu sau.
1. ____________________________, you would have succeeded in your business.
A. If you listened to my advice B. Were you to listen to my advice
C. Had you listened to my advice D. As long as you listened to my advice
2. She doesn’t like classical music and _______________________________.
A. I don’t, too B. I don’t, either C. neither do I D. B and C are correct
3. Little ______________ what he has caused to others.
A. does he know B. he knows C. he can know D. he will know
4. __________ had he entered the office than he realized that he had left his wallet at home.
A. Hardly B. Scarcely C. No sooner D. Not only
5. ____________ a week goes by without some road accidents.
A. Hardly B. Seldom C. Never D. Infrequently

II. Tìm lỗi sai ở những từ / cụm từ gạch chân được đánh dấu A, B, C và D.
6. We cannot clean up all the polluted seas and rivers. Nor we can stop the disappearance of plants
A B C (can we) D and animals.

7. Hardly had he entered the office when he realized that he forgot his wallet.
A B C D (had forgotten)
8. It was not until he was 30 did he get married , had a job and lived independently of his parents.
A B (that he got married) C D
9. Never before has so many people in the U.S been interested in soccer.
A B (have) C D
10. Not only did he spend all his money but also he borrowed some from me
A B C (but he also) D

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Bài tập đảo ngữ trong câu điều kiện tiếng Anh bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!

Đồng bộ tài khoản