Bài tập đảo ngữ trong tiếng Anh (trắc nghiệm)

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
1.127
lượt xem
101
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập đảo ngữ trong tiếng Anh (trắc nghiệm)

Mô tả BST Bài tập đảo ngữ trong tiếng Anh (trắc nghiệm)

Các tài liệu hay, chất lượng được chọn lọc và biên soạn kỹ lưỡng trong bộ sưu tập Bài tập đảo ngữ trong tiếng Anh (trắc nghiệm) dưới đây sẽ giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập môn Tiếng Anh. Các tài liệu về chủ đề này được chúng tôi sưu tầm, tuyển chọn và tổng hợp thành bộ sưu tập giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh dễ dàng tìm kiếm. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập đảo ngữ trong tiếng Anh (trắc nghiệm)

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Bài tập đảo ngữ trong tiếng Anh (trắc nghiệm) được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

I. Chọn một từ / nhóm từ thích hợp cho mỗi chỗ trống để hoàn thành những câu sau.
1. ____________________________, you would have succeeded in your business.
A. If you listened to my advice B. Were you to listen to my advice
C. Had you listened to my advice D. As long as you listened to my advice
2. She doesn’t like classical music and _______________________________.
A. I don’t, too B. I don’t, either
C. neither do I D. B and C are correct
3. Little ______________ what he has caused to others.
A. does he know B. he knows C. he can know D. he will know
4. __________ had he entered the office than he realized that he had left his wallet at home.
A. Hardly B. Scarcely C. No sooner D. Not only
5. ____________ a week goes by without some road accidents.
A. Hardly B. Seldom C. Never D. Infrequently

II. Tìm lỗi sai ở những từ / cụm từ gạch chân được đánh dấu A, B, C và D.
6. We cannot clean up all the polluted seas and rivers. Nor we can stop the disappearance of plants
7. Hardly had he entered the office when he realized that he forgot his wallet.
8. It was not until he was 30 did he get married , had a job and lived independently of his parents.
9. Never before has so many people in the U.S been interested in soccer.
10. Not only did he spend all his money but also he borrowed some from me
III. Chọn câu viết lại có nghĩa tương đương.
11. I write to her almost every day.
A. Not a day goes by unless my writing to her.
B. Hardly does a day go by without my writing to her.
C. No day go by without my writing to her.
D. Almost every day goes by without my writing for her.
12. The noise next door didn’t stop until midnight.
A. It was not until midnight that the noise next door stopped.
B. Not until midnight did the noise next door stopped.
C. Only when midnight did the noise next door stopped.
D. Hardly did the noise next door stopped when it was midnight.
13. He started computer programming as soon as he left school.
A. No sooner had he started computer programming than he left school.
B. Hardly had he started computer programming when he left school.
C. No sooner had he left school than he started computer programming.
D. After he left school, he had started computer programming.

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ và nhiều tài liệu hay khác trong BST Bài tập đảo ngữ trong tiếng Anh (trắc nghiệm)!.
Đồng bộ tài khoản