Bài tập Định luật bảo toàn khối lượng

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 2 tài liệu

0
218
lượt xem
8
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập Định luật bảo toàn khối lượng

Mô tả BST Bài tập Định luật bảo toàn khối lượng

Các tài liệu hay, chất lượng được chúng tôi tổng hợp tạo thành BST Bài tập Định luật bảo toàn khối lượng dưới đây sẽ giúp các em học sinh ôn tập và mở rộng kiến thức khi học môn Hóa học. Thư viện eLib kính chúc quý thầy cô giảng dạy hay, các em học tập tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập Định luật bảo toàn khối lượng

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Bài tập Định luật bảo toàn khối lượng.

 

Bai 1: Cho 20g hỗn hợp 2kloại Fe,Mg tác dụng với dung dịch HCl thu được 11,2lít H2 (đktc).Dung dịch thu được đem cô cạn thu được hỗn hợp muối có khối lượng la:
A: 45,5 B: 50,7 C: 55,5 D: 60,3
Bài 2: Cho 14,5g hỗn hợp gồm Mg , Zn, Fe tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thu được 6,72 lit khí (đktc).Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối khan?
A: 34,3 B: 43,9 C: 43,3 D: 35,8
Bài 3: Cho 22,2g hỗn hợp Fe, Al tác dụng hết với HCl thu được 13,44 lít H2 (đktc).Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối khan?
A: 63,8 B: 64,8 C: 65,8 D: 66,8
Bài 4: Cho 14,7g hỗn hợp X gồm Cu, Fe, Al tác dụng hết với dung dịch H2¬SO4 đặc nóng thu được m gam muối và 12,32 lít SO2 (đktc).Gía trị của m là:
A: 70,20 B: 52,80 C: 60,24 D: 42,55
Bài 5:Hoà tan hoàn toàn 5,0g hỗn hợp 2kim loại bằng dung dịch HCl thu được 5,71g muối khan và V lít khí X(đktc).Gía trị của V là:
A: 0,224 B: 2,24 C: 0,448 D: 4,48
Bài 6: Hoà tan hoàn toàn một muối cacbonat của kim loại hoá trị 1 và một muối cacbonat của kim loại hoá trị 2 vào dung dịch HCl thu được 4,48lit CO2 (đktc).Tính khối lượng muối mới tạo thành?
A: 24 B: 28 C: 26 D: 30
Bài 7: Để khử hoàn toàn 20,5g hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 cần vừa đủ 2,24lit CO (đktc).Tính khối lượng Fe thu được?
A: 18,9 B: 17,7 C: 19,8 D: 16,8
Bài 8: Cho 24,4g hỗn hợp Na2CO3 và K2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2.Sau phản ứng thu được 39,4g kết tủa.Lọc tách kết tủa, cô cạn dung dịch thu được m gam muối clorua.Gía trị của m là:
A: 2,26 B: 22,6 C: 26,6 D: 6,26
Bài 9:Cho từ từ một luồng khí CO dư đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp bột gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 đun nóng thu được 64g bột sắt và hỗn hợp khí X.Cho X đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 40g kết tủa.Gía trị m là:
A: 70,4 B: 80,4 C: 90,4 D: 75,4

Bài 10: Cho 5,5g hỗn hợp bột Al và Fe (trong đó số mol Al gấp đôi số mol Fe) vào 300ml dung dịch AgNO3 1M.Phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn.Gía trị của m là:
A: 33,95 B: 35,20 C: 39,35 D: 35,39

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập Định luật bảo toàn khối lượng. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản