Bài tập Dung dịch - Sự điện li

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 3 tài liệu

0
187
lượt xem
4
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập Dung dịch - Sự điện li

Mô tả BST Bài tập Dung dịch - Sự điện li

Các tài liệu hay, chất lượng được chúng tôi tổng hợp tạo thành BST Bài tập Dung dịch - Sự điện li dưới đây sẽ giúp các em học sinh ôn tập và mở rộng kiến thức khi học môn Hóa học. Thư viện eLib kính chúc quý thầy cô giảng dạy hay, các em học tập tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập Dung dịch - Sự điện li

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Bài tập Dung dịch - Sự điện li.

 Câu 1:
Trộn 200ml dd AlCl3 0,2M với 300ml dd Al2(SO¬4)3 0,3M thu được ddA , tính nồng độ mol/l các ion trong ddA (coi thể tích không thay đổi trong khi pha trộn ) .
Câu 2:
Axit propionic C2H5COOH là 1 axit hữu cơ , muối của axit này được dùng để bảo quản thực phẩm lâu bị mốc , hằng số phân ki của axit này là Ka=1,3.10-5 , hãy tính nồng độ ion H+ trong dd C2H5COOH 0,1M .
Câu 3:
Trong 2 lít dd axitHF có chứa 4 gam HF nguyên chất ,độ điện li của axit này là 8% ,hãy tính hằng số phân li của axit này .
Câu 4:
Hãy dẫn ra phản ứng giữa dung dịch các chất điện li tạo ra :
a. 2 chất kết tủa b.1 chất kết tủa và 1 chất khí
Câu 5:
Viết ptpt, ion ,ion thu gọn của các pu giữa các chất
a.ddHCl+Ba(OH)2 b.ddH2SO4 +Fe(OH)3 ,c.CuO+HNO3 d.Cu+HNO3 (l) e.Fe3O4+HNO3 (l) f.ddNH4Cl +KOH g .ddFeCl3 +ddNa2CO3 h.ddFeCl3 +KI i.ddAl2(SO4)3 +K2CO3 j.ddNaAlO2 +CO2 k.ddAlCl3 +Na2S l.ddKOH +NO2
Câu 6 :
Cho a mol CO2 vào dd có 2a mol NaOH được ddA , cho A lần lượt tác dụng với các dd BaCl2,FeCl2, FeCl3 , AlCl3 ,viết phương trình phân tử và ion thu gọn .
Câu 7:
Hòa tan 12,5gam CuSO4.5H2O vào một lượng nước vừa đủ thành 200ml dd, tính nồng độ mol/l của các ion có trong dd .
Câu 8:
Tính thể tích dd KOH 14%( khối lượng riêng d=1,128g/ml) chứa số molOH- có trong 0,2lit ddNaOH 0,5M .
Câu 9 :
Để trung hòa 25ml dd H2SO4 thì phải dùng hết 50ml ddNaOH 0,5M , tính nồng độ mol/l của dd axit .

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập Dung dịch - Sự điện li. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản