Bài tập dùng mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
1.048
lượt xem
53
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập dùng mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân

Mô tả BST Bài tập dùng mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập dùng mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân nhằm hỗ trợ cho việc dạy và học môn Tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này gồm các bài tập về cách dùng mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập dùng mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BSTBài tập dùng mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân : 

1. My brother didn't feel well. _____, he didn't go to work yesterday.
A. However B. Therefore C. So D. But
2. Our cases were heavy, _____ we took a taxi.
A. however B. therefore C. so D. but
3. Jane cooks well _____ she hates washing up afterwards.
A. however B. therefore C. so D. but
4. He was not prepared for the test; _____, he managed to pass it.
A. however B. therefore C. so D. but
5. Tom's eyes were red _____ he had been swimming in a chlorinated pool.
A. so B. but C. because D. in case

6. I always eat breakfast. _____, I get hungry during class.
A. Or else B. Otherwise C. Therefore D. However
7. We live in a village _____ in a small wooded valley.
A. lying B. placing C. putting D. laying
8. The explorers named the desert _____ the President of the country.
A. within B. for C. about D. after
9. To the west of the country _____ a large desert.
A. increases B. extends C. stretches D. widens
10. The desert remained a _____ until Madigan made an aerial survey in 1929.
A. misery B. mystery C. loss D. disappearance

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập dùng mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib. 
 

Đồng bộ tài khoản