Bài tập Este các dạng khác

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 2 tài liệu

0
277
lượt xem
12
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập Este các dạng khác

Mô tả BST Bài tập Este các dạng khác

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập Este các dạng khác nhằm hỗ trợ tối đa cho việc dạy và học môn Hóa học trở nên hiệu quả hơn. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập Este các dạng khác

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung trong bộ sưu tập Bài tập Este các dạng khác dưới đây:

Lưu ý: Hiệu suất = (số mol este : số mol nhỏ nhất trong hai số mol axit và ancol).100
Hay: H = (m este: nmin .Meste) . 100.
Câu 1: Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 6,0 gam C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hoá bằng 50%). Khối lượng este tạo thành là:
A. 4,4 gam. B. 6,0 gam. C. 5,2 gam. D. 8,8 gam.
Câu 2: Cho 45 gam axit axetic phản ứng với 69 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đun nóng, thu được 41,25 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là:
A. 62,50%. B. 50,00%. C. 40,00%. D. 31,25%.
Câu 3: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là:
A. 55%. B. 75%. C. 50%. D. 62,5%.
Câu 4: Khi thực hiện phản ứng hóa este giữa 6g CH3COOH và 9,2g C2H5OH với hiệu suất 70% thu được bao nhiêu gam este?
A. 8,8g. B. 6,16g. C. 17,6g. D. 12,32g.
Câu 5: Cho 45 gam axit axetic phản ứng với 69 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đun nóng, thu được 41,25 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là:
A. 62,50%. B. 50,00%.
C. 40,00%. D. 31,25%.
Câu 6 : Cho 12 g axit axetic tác dụng với 4,6 g ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng). Sau p.ứ thu được 4,4 g este. Hiệu suất của p.ứ este hóa là:
A. 75% . B. 25%. C. 50%. D. 55%. Câu 7: Cho 6 g axit axetic tác dụng với 9,2 g ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng), với hiệu suất đạt 80%. Sau p.ứ thu được m gam este. Giá trị của m là:
A. 2,16g. B. 7,04g. C. 14,08g. D. 4,80 g.
Câu 8: Cho 12 g axit axetic tác dụng với 4,6 g ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng). Sau p.ứ thu được 4,4 g este. Hiệu suất của p.ứ este hóa là:
A. 75%. B. 25%. C. 50%. D. 55%.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tập Bài tập Este các dạng khác. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo.
Đồng bộ tài khoản