Bài tập giải phương trình lượng giác chứa tham số m

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 2 tài liệu

1
1.070
lượt xem
38
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập giải phương trình lượng giác chứa tham số m

Mô tả BST Bài tập giải phương trình lượng giác chứa tham số m

Làm thế nào để tăng cường kiến thức và kỹ năng làm bài để đạt điểm cao trong kì thi sắp tới? Thư viện ELib gợi ý bộ sưu tập Bài tập giải phương trình lượng giác chứa tham số m như một tài liệu tham khảo giúp ích cho quá trình ôn thi của bạn. Hi vọng, với đa dạng các bài tập trong bộ sưu tập này sẽ giúp các bạn ôn tập thật hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập giải phương trình lượng giác chứa tham số m

Đây là một đoạn trích hay trong BST Bài tập giải phương trình lượng giác chứa tham số m. Mời quý thầy cô tham khảo:

Bài 1: Cho phương trình
Giải phương trình (1) khi k = 0 và k = 4
Bài 2: Tìm m để phươgn trình msinx + (m + 1)cosx + 1 = 0 có hai nghiệm cách nhau /2 và thuộc [0 ; 2]
Bài 3: Cho phương trình
a) Giải phương trình
b) Tìm α để phương trình có nghiệm
Bài 4: Tìm m để mọi nghiệm của phương trình sinx + mcosx = 1 cũng là nghiệm của phương trình msinx + cosx = m2
Bài 5: Giải và biện luận theo m phương trình
Bài 6: Tìm m để phương trình 2sin2x – sinx.cosx – cos2x = m có nghiệm; giải phương trình khi m = -1 .
Bài 7: Tìm m để phương trình sau có nghiệm
Bài 8: Cho phương trình :
a) Giải phương trình khi a = 0
b) Giải và biện luận phương trình theo tham số a
Bài 9: Cho phương trình
a) Giải phương trình khi a = -2
b) Tìm a để phương trình vô nghiệm.
Bài 10: Cho phương trình:
a) Giải phương trình khi m = 4
b) Tìm m để phương trình có nghiệm
Bài 11: Giải phương trình khi ; tìm k để phương trình có nghiệm.
Bài 12: Tìm m để phương trình: cos2x + sin2x + mcosx + 1 = 0 có nghiệm.
Bài 13: Tìm m để phương trình sau vô nghiệm.
Bài 14: Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m
sin4x + cos4x + sin2x + m = 0
Bài 15: Tìm a để phương trình sin6x + cos6x = a(sin4x + cos4x) có nghiệm. Giải phương trình khi a = 5/6.
Bài 16.Giải phương trình sin6x + cos6x = asin2x khi a = 1; tìm a để phương trình có nghiệm.
Bài 17: Cho phương trình : 4cos5x.sinx – 4sin5x.cosx = sin24x + m
a) Biết x =  là một nghiệm, hãy phương trình.
b) Biết x = -/8 là một nghiệm, hãy tìm các nghiệm thoả mãn x4 – 3x2 + 2 < 0
Bài 18: Giải và biện luận phương trình theo m
Bài 19: Giải phương trình khi m = 0; tìm m để phương trình có nghiệm.
Bài 20: Tìm m để phương trình có nghiệm
Bài 21: Giải và biện luận theo m phương trình:
Bài 22: Biện luận theo m số nghiệm của phương trình
4m(sin6x + cos6x - 1) = 3sin6x
HD: Đặt sin2x = t sau đó khảo sát hàm số trên đoạn [-1 ; 1]
Bài 23: Tìm m để phương trình sau có nhiều hơn một nghiệm trong khoảng(0 ; /2):
Bài 24: Tìm m để phương trình cos2x – (2m + 1)cosx + m + 1 = 0 có nghiệm thuộc khoảng
Bài 25: Tìm m để phương trình có đúng hai nghiệm thoả mãn điều kiện:
Bài 26: Chứng minh rằng với mọi a, b, c cho trước phương trình
a.cos3x + b.cos2x + c.cosx + sinx = 0 luôn có nghiệm trong [0 ; 2]
Bài 27: Cho phương trình : 2cos2x + sin2x.cosx + sinx.cos2x = m(sinx + cosx)
a) Giải phương trình khi m = 2
b) Tìm m để phương trình có ít nhất một nghiệm thuộc [0 ; /2]
Bài 28: Tìm m để phương trình sau có nghiệm thuộc [0 ; /2]
m(sinx + cosx + 1) = 1 + 2 sinx.cosx
Bài 29: Tìm m để phương trình sau có đúng hai nghiệm thuộc [0 ; 3/4]
sin2x + m = sinx + 2m.cosx
Bài 30: Tìm m để phương trình sau có đúng hai nghiệm thuộc [0 ; ]
(2sinx – 1)(2cos2x + 2sinx + m) = 3 – 4cos2x 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Bài tập giải phương trình lượng giác chứa tham số m và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản